Entitats amb Cor02/02/2021

Aigües Sabadell manté de forma proactiva una política de col·laboració en iniciatives solidàries

Representants del Grup cassa i Càritas Diocesana de Terrassa signen el conveni al claustre dels centre SARA.

Aigües Sabadell manté de forma proactiva una política de col·laboració en el finançament i sosteniment d’iniciatives solidàries i d’interès general, i en particular, té la voluntat de col·laborar amb entitats d’interès social en l’àmbit de Sabadell.

Amb aquest objectiu, el Grup cassa ha aportat 1207,02€ destinats al centre SARA que Càritas té al barri de Covadonga per a persones en situació de sense llar afectades pel vih, i a altres projectes que l’entitat té a la ciutat.

Càritas té diferents projectes a Sabadell amb l’objectiu d’acompanyar les persones més vulnerables en tots els seus àmbits, tant l’atenció a les necessitats bàsiques, la formació d’infants, joves i adults i la reinserció al món laboral, entre altres. El centre SARA allotja una quinzena de persones que hi viuen mentre realitzen el seu procés cap a una vida autònoma.