EMERGENCIA

Càritas amb Grans Llacs

La regió pateix una greu crisi humanitària que atempta contra els drets humans de les persones.

Donar

Càritas amb Grans Llacs

La República Democràtica del Congo continua vivint una de les crisis humanitàries més complexes del món amb el rècord de població interna desplaçada (5,5 milions), a més d’1,2 milions de persones retornades i al voltant de 500.000 refugiats i demandants d’asil; així com el rècord de persones en situació d’inseguretat alimentària aguda (27 milions). Aquesta situació s’agreujarà a causa de la guerra a Ucraïna, ja que el 68% del blat consumit a RDC procedeix de Rússia i Ucraïna, cosa que ha produït un gran augment dels preus dels aliments.

Conflictes armats, lluites ètniques, pugna pel control dels recursos naturals, incidència d’epidèmies (xarampió, còlera, SIDA, Èbola, COVID) i de catàstrofes naturals (inundacions, explosions volcàniques, pluges torrencials, etc.) sotmeten la població a una constant amenaça de violació dels seus drets.

Al veí Burundi, els conflictes ètnics i polítics s’han agreujat els últims anys, cosa que ha generat un col·lapse econòmic que ha augmentat exponencialment la pobresa. La zona, però, és fora del focus de la comunitat internacional.

Context de la regió

Alta prevalença de la violència

Més de 100 grups armats operen avui a l’Est del Congo, zona d’intervenció de Cáritas Española, i s’enfronten amb les forces armades des de fa dècades.

A Burundi, des del 2015 també han aparegut grups armats progovernamentals i antigovernamentals, cosa que, juntament amb les capacitats febles de les forces armades, complica la pau.

Això produeix nombroses violacions dels drets humans de la població civil, com ara arrestos arbitraris, extorsió, tortures i tractaments cruels, segrestos i desaparicions, barreres il·legals, violències sexuals i múltiples formes de violència contra les dones (matrimoni precoç i/o forçat, violència conjugal, violència econòmica, etc.).

Segons dades oficials de les Nacions Unides entre el 2019 i el 30 d’abril del 2022, el 93% dels 3.618 casos de tortura i tractes cruels, inhumans o degradants que van patir 4.946 persones, es van documentar en zones de conflicte armat.

Del total, 492 van ser incidents de violència sexual, que van afectar 761 víctimes. A més, els membres de les forces de defensa i seguretat van ser responsables de 1.293 casos.

1.833 casos més es van atribuir a membres de grups armats, que a vegades van actuar pel seu compte, encara que en altres van sotmetre les víctimes a tortures en complicitat amb els agents de les forces de seguretat.

Desigualtat de gènere

Les dones són les més exposades als impactes humanitaris, pels prejudicis retrògrads, però també perquè tenen menys capacitat de decisió sobre el seu propi destí.

Per exemple, per elles anar a treballar les seves parcel·les agrícoles és una obligació ineludible, que no obstant les exposa a assalts, robatoris i violències. Dins la llar, la seva capacitat de decisió està limitada pel costum i per la normalització de la violència.

Entre el gener i el setembre del 2021, 74.275 casos de violències de gènere han estat notificats davant de 43.003 casos el setembre del 2020, és a dir, un augment del 80%.

Economia de subsistència, pobresa i serveis públics deficients

L’economia de la majoria de la població és de subsistència, informal i agrícola. A la falta d’inversió, la presió demogràfica, i l’alta incidència de catàstrofes naturals se afageix la inseguritat, com factor clau de la baixa producció.

Aquesta inseguritat fa que, per temporades, les persones abandonin els seus camps fugint de la violència, sobretodo a la zona Est del país. Per això, el 75% de la població viu amb menys de 1,9 dòlars al dia.

Impacte negatiu de la guerra a Ucraïna

Les restriccions de moviments i reunions, els tancaments de fronteres imposades a conseqüència de la COVID i la crisi econòmica dels països occidentals han empitjorat la situació econòmica i humanitària de les poblacions. A moltes zones dels dos països els preus dels aliments es van triplicar durant els moments de més extremes restriccions.

A això s’hi afegeix l’impacte de la Guerra a Ucraïna: el país importa més del 60% del consum de blat d’Ucraïna i Rússia, cosa que ha provocat un fort augment dels preus del gra. A més, el país també ha patit l’augment global dels preus de l’energia, que repercuteix en els preus de tots els productes bàsics.

L’emergència en xifres

República Democràtica del Congo

 • El nombre de persones que necessiten assistència humanitària ha passat de 7,3 milions el 2017 a 19,6 milions el 2021. El 2022, es calcula que la quantitat pujarà a 27 milions. El 58,1% són nens i nenes.
 • Allotja avui la major població de desplaçats interns del continent africà, amb 5,2 milions de persones.
 • Segon país del món amb més persones en situació d’inseguretat alimentària aguda, amb 19,6 milions de persones afectades.
 • 31% de la població no té accés a una font d’aigua potable i el 56% viu amb infraestructures inadequades de sanejament.
 • 8% dels nens i nenes en edat escolar i la meitat de les nenes entre 5 i 17 anys no estan escolaritzats.

Burundi

 • Augment del 50% de les persones necessitades d’ajuda humanitària (d’1,7 milions el 2020 a 2,3 milions el 2021).
 • Una de cada dues llars en situació d’inseguretat alimentària crònica.
 • 28,3% dels nens de 5 anys pateixen malnutrició crònica, cosa que afecta substancialment el desenvolupament físic i intel·lectual, disminuint les seves possibilitats de contribuir al desenvolupament del país.
 • Més de 120.000 burundesos refugiats als països limítrofs (Tanzània, República Democràtica del Congo, Rwanda i Uganda) en condicions de moltíssima precarietat. Aquells que decideixen tornar es troben moltes vegades que les seves terres han estat ocupades per altres persones, cosa que els incita a tornar a refugiar-se.

Objetius de Cáritas Española

Millorar l’autoprotecció de les persones i les comunitats davant de les violències i la violació dels drets humans, a través d’accions de formació i incidència.

 

Millorar la situació de la població desplaçada a causa de conflictes i catàstrofes naturals, a través de la provisió d’ajuda d’emergència –alimentació, estris, refugi.

 

Reforçar la seguretat alimentària i els mitjans de vida de les famílies vulnerables i d’acolliment de desplaçats més vulnerables perquè continuïn exercint el seu paper solidari.

 

Millorar la resposta al control de les epidèmies (Ebola, xarampió, COVID) mitjançant la sensibilització a la població sobre mesures de prevenció de la transmissió comunitària.

 

 

Millorar la informació sobre situacions de crisi humanitària i de vulneració de drets mitjançant la denúncia des de la base social de l’Església catòlica.

L’acció de Càritas

República Democràtica del Congo

 • Assistència alimentària en benefici de 1.450 llars desplaçades per la violència entre grups armats i exèrcit.
 • Suport a 40 Comitès Locals de Drets Humans a les zones aïllades i en conflicte de Kivu del Sud en resolució pacífica de conflictes, defensa dels drets humans i orientació a les víctimes.
 • 702 persones s’han beneficiat d’accions d’incidència davant de les autoritats per aturar situacions de vulneració de drets humans com ara arrestos arbitraris, detencions il·legals, arrestos arbitraris, tortures, matrimonis forçats, impostos il·legals, etc.
 • 233 víctimes de violències severes orientades pels Comitès per accedir a serveis d’assistència legal, sanitària i jurídica en aquestes mateixes zones: 74 dones ateses per violència sexual.
 • 606 persones s’han beneficiat de serveis gratuïts de resolució de conflictes i de prevenció de la violència en aquestes mateixes zones.
 • Formació de 500 membres de les autoritats locals en drets humans i prevenció de la violència com a instrument per millorar la situació dels drets humans de les poblacions.
 • Suport a 1.257 llars vulnerables d’acollida de desplaçats mitjançant l’autoorganització i el reforçament productius. Durant l’any 2021, 800 llars desplaçades per la violència han estat acollides per aquestes llars d’acolliment.

Burundi

 • Millora dels ingressos de 6.000 famílies molt vulnerables de les Províncies de Bururi i Rutana a través de l’autoorganització en grups de microcrèdit i solidaritat, amb un finançament de 180.000 euros anuals íntegrament finançat per Cáritas Española
 • Suport multisectorial en seguretat alimentària i salut a 2.000 famílies vulnerables en zona endèmica de paludisme a Bujumbura i Bubanza.

 

Et necessitem per continuar ajudant a les famílies i comunitats a la regió de Grans Llacs