Noticia12/07/2022

Càritas juntament amb 32 entitats presenten al grup GRETA les deficiències en la lluita contra el tràfic de persones a Espanya

Un grup d'experts del Consell d'Europa visita el nostre país per avaluar l'aplicació del conveni ratificat el 2009

La Xarxa Espanyola Contra el Tràfic de Persones (RECTP), de la qual Cáritas Española és entitat col·laboradora, ha presentat el seu Informe Alternatiu al Grup d’Experts sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans del Consell d’Europa (GRETA), amb motiu de la visita a Espanya del 4 al 8 de juliol.

Durant la seva estada, aquest grup d’experts s’entrevistarà amb representants del Govern, de les institucions i de la societat civil –en concret amb la RECTP, integrada per 33 organitzacions, entre elles, Cáritas Española– amb l’objectiu de tirar endavant la tercera ronda d’avaluació de l’aplicació per part d’Espanya del Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans. Així mateix, té com a focus temàtic l’avaluació dels Estats sobre “l’accés a la justícia i els recursos efectius per a les víctimes de tràfic”.

En aquest marc, les entitats que integren la RECTP han acordat presentar a GRETA una sèrie de recomanacions perquè siguin incloses al tercer informe que aquest grup té previst presentar l’any vinent sobre la implementació del Conveni a Espanya i altres països signants. El Conveni d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans va ser signat a Varsòvia el 16 de maig del 2005, i ratificat per Espanya el 2009.

Recomanacions i propostes

Entre les recomanacions i propostes, la RECTP al seu informe ha posat de manifest els obstacles i problemes a què la legislació, els mecanismes i els procediments en matèria de lluita contra el tràfic de persones adoptades fins ara a Espanya, no han estat capaços de donar una resposta integral i efectiva a aquest greu problema, especialment pel que fa a l’atenció, la detecció i la identificació, la protecció i l’accés a la justícia per part de les víctimes i supervivents del tràfic.

Per això, la RECTP insisteix en la seva petició, durant més una dècada als diferents governs, sobre l’aprovació prioritària d’una llei integral de protecció i atenció a les víctimes de tràfic d’éssers humans, amb dotació pressupostària suficient, on els següents aspectes han d’estar recollits:

• Que inclogui mesures de protecció i assistència dirigides a totes les víctimes de totes les formes d’explotació (sexual, laboral, mendicitat forçada, criminalitat forçada, matrimoni forçat, etc.) per assegurar que l’enfocament integral sigui efectiu.

• Que incorpori una perspectiva de gènere de manera transversal.

• Que incorpori una perspectiva d’infància que atengui la seva vulnerabilitat especial en tots els àmbits.

• Que la lluita contra el tràfic s’abordi de manera coordinada i unificada a tot el territori estatal.

• Que es doti de coherència l’ordenament jurídic en la mesura que actualment la regulació aplicable està fragmentada i hi ha llacunes.

Així mateix, la RECTP ha traslladat a GRETA la seva gran preocupació per la manca de coordinació i claredat, que s’està observant, entre els membres de la coalició de l’actual Govern sobre la tramitació de la futura Llei Integral contra el tràfic, perquè no (…) clar “ni el calendari ni l’enfocament de la llei esmentada”.

Visita als assentaments de Huelva

El divendres 8 de juliol, el grup d’experts va visitar els assentaments de Huelva on Càritas treballa en xarxa amb altres entitats (Dones a Zona de Conflicte i Creu Roja, entre d’altres) en la detecció i l’atenció a víctimes de tràfic d’éssers humans.

Els integrants de GRETA són elegits per representants al Comitè de Ministres del Consell d’Europa dels estats membres que siguin parts al Conveni i pels representants de les parts al Conveni que no siguin membres del Consell d’Europa.

DESCARreGAR NOTíCIA

DESCARreGAR INFORME

DESCARreGAR FOTO