Noticia19/01/2021

L’estructura d’APASOMI es consolida amb tècnics de producció que provenen del procés d’inserció

El passat 12 de desembre es va celebrar la primera formació de tècnics de producció d’APASOMI.

Aquesta trobada va representar un èxit perquè es concreta en l’assoliment dels objectius de l’empresa en els seus valors de missió: promoure la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social, i d’activitats econòmiques en el sector de la indústria, comerç i serveis, dins del territori de Càritas Diocesana de Terrassa, formant-los en perfils professionals adequats per a l’empresa ordinària.

La figura del tèncic d’estructura

Actualment APASOMI disposa de tres tècnics d’estructura que li permeten, generar 15 llocs de treball en contracte protegit i en procés d’inserció laboral.

Tots els tècnics d’APASOMI són treballadors que han fet procés d’itinerari per a la Inserció en espais de Càritas i APASOMI. S’han format tècnicament, en competències transversals i han estat acompanyats per tècnics i agents de Càritas Diocesana de Terrassa i APASOMI Empresa d’Inserció.

El tècnic de producció és la persona que vetlla per la consecució d’objectius pactats pel client i l’empresa, i sota les directrius dels tècnics d’acompanyament, vetlla pel desenvolupament laboral i personal del treballador. El tècnic de producció ha de tenir la motivació per l’aprenentatge, la motivació per la persona per formar-lo i ajudar-lo i també la motivació per qualitat en general.

Aquestes tres persones han demostrat eines i habilitats personals i també professionals, per ajudar a ser un motor d’empresa destinada a l’apoderament de persones i la seva construcció personal de vida.

Alegria per la feina feta i esperança de futur

APASOMI està molt orgullosa de la tasca portada a terme durant aquests 5 anys, perquè tot i la fragilitat del sector de les empreses d’inserció, es va fent camí en la creació de llocs de treball i en l’acompanyament a persones i la seva autonomia.

És un prova més que les empreses d’inserció realitzen un treball de qualitat i tenen un lloc en el mercat ordinari per quedar-s’hi.