Noticia03/06/2021

L’augment de necessitats bàsiques i la bretxa digital agreugen la situació de les persones més vulnerables el 2020

El 77’5% de les persones acompanyades per Càritas han necessitat ajuda per poder cobrir necessitats bàsiques d’alimentació, roba o despeses derivades de la llar

La pandèmia ha reforçat la situació precària en la que viuen moltes persones i des de Càritas s’ha incrementat l’activitat per donar resposta a aquesta situació, acompanyant i donant suport durant el 2020 a 32.905 persones beneficiàries.

Cora Mazo, cap d’acció social ha explicat que la meitat de les famílies ateses per Càritas no poden fer front a les despeses d’habitatge i, segons el III Informe sobre l’Impacte de la covid-19 en les famílies ateses a les Càritas amb seu a Catalunya, s’ha enregistrat un increment al període de setembre del 2020 fins al febrer del 2021. Es tracta d’un creixement de quatre punts en les llars ateses per Càritas que no tenen cap ingrés.

El projecte Connecta’t i l’activació de targetes moneder són dues noves iniciatives arran de la covid. Mazo, ha posat de rellevància que la bretxa digital durat la pandèmia ha representat més barreres als drets i oportunitats. Així doncs, el projecte Connecta’t nascut arrel de la Covid-19 té per objectiu l’alfabetització digital de les persones més vulnerables per tal que tinguin les habilitats tecnològiques necessàries per poder desenvolupar els procediments i les relacions virtuals pròpies de la llar. En segon lloc, l’activació de targetes moneder, una alternativa que permet accedir a les mateixes necessitats bàsiques des d’uns principis d’organització col·lectiva i d’empoderament, basant-se en la confiança en la persona i el seu acompanyament, un projecte, que tal com ha emfatitzat Francesc Llonch, director de Càritas Diocesana de Terrassa “és el futur del repartiment d’aliments”. A més, Càritas continua amb la seva feina en les àrees de salut, vellesa, sense llar i habitatge, acollida i acompanyament, educació i formació per a adults, família i infància, necessitats bàsiques i l’àmbit laboral.

A nivell econòmic, Càritas ha gestionat 2.855.613 € el 85,60% destinats a acció social. Llonch ha destacat que al mes de setembre Càritas va haver d’augmentar un 60% el pressupost dels ajuts econòmics per a cobrir les necessitats de les persones més vulnerables. A nivell humà, 45 persones contractades i 1604 voluntaris fan possible la missió d’acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa per a la seva inserció al món laboral. A més, cal recalcar que aquest any, el voluntariat de Càritas ha estat més compromès que mai i s’hi ha afegit 201 voluntaris nous. D’aquests, el paper de la joventut és significatiu ja que el 31% de les persones que s’han incorporat com a voluntàries tenen menys de 30 anys.

Francesc Llonch, ha tingut unes paraules d’agraïment per la col·laboració de totes les persones que fan possible l’activitat de Càritas. I també ha fet entrega d’un obsequi a Josep Ángel Saiz, pels 17 anys al capdavant del Bisbat de Terrassa.

Mons. Josep Àngel Saiz Meneses en el seu últim acte com a president de Càritas Diocesana de Terrassa ha valorat tota la feina feta i ha donat les gràcies a totes les persones pel seu compromís en l’ajuda a les persones més necessitades.

DESCARREGAR RESUM MEMÒRIA

DESCARREGAR MEMÒRIA

DESCARREGAR NOTÍCIA

DESCARREGAR FOTO