Noticia20/06/2022

Organitzacions estatals demanen al Govern una reforma del Reglament d’Estrangeria més ambiciosa

La reforma és una oportunitat i té aspectes positius, però lamenten que el temps d'aportacions dels diferents agents socials estigui condicionat per la tramitació de la via d'urgència.

Una aliança de cinc organitzacions formada per Andalusia Acull, Càritas, CEAR, CEPAIM i Xarxa Acull, amb experiència directa en l’acompanyament social i jurídic de persones migrants i refugiades, van presentar dilluns 13 de juny, en el portal de Transparència, un informe jurídic amb aportacions a l’esborrany de reforma del Reglament d’Estrangeria.

Reconeixent els aspectes positius que recull l’esborrany, les organitzacions plantegen, com ja el van fer al juny de 2021, la necessitat de ser més ambiciosos abordant aspectes que la reforma no inclou i proposant millores tècniques en el text de l’articulat.

Aquestes entitats consideren imprescindible subratllar que aquesta modificació normativa continua reforçant la idea de vincular immigració i mercat laboral. A més, òbvia que, per sobre de tot, a aquestes persones se’ls ha de reconèixer la condició de ciutadans de ple dret més enllà de la conjuntura del mercat laboral.

Així mateix, lamenten que el temps d’aportacions dels diferents agents socials estigui condicionada per la tramitació de la via d’urgència. “Considerem imprescindible que més enllà de complir amb els tràmits del procediment, s’obri un diàleg amb la societat civil perquè des de la nostra pràctica diària puguem aconseguir una reforma de major abast del reglament d’estrangeria”, assenyalen.

Les qüestions que les organitzacions consideren que han de ser abordades estan dirigides a flexibilitzar i afavorir el dret a la reagrupació familiar, el foment dels visats de cerca d’ocupació i facilitar la reincorporació al mercat laboral dels sol·licitants de protecció internacional.

Flexibilitzar la reagrupació familiar

Actualment, els processos de reagrupació familiar són llargs, complexos i costosos, posant en dubte el dret a la vida en família reconegut pels tractats internacionals i per la pròpia llei d’estrangeria. Flexibilitzar-los suposaria fomentar una via legal i segura d’accés al nostre territori. Encara que en la pràctica, alguns aspectes han estat flexibilitzats mitjançant Instruccions dictades per la Direcció General de Migracions, és necessari dotar aquests canvis d’estabilitat normativa.

Autoritzacions de cerca d’ocupació

La reforma pot constituir, segons assenyalen aquestes organitzacions socials, una oportunitat per a aprofundir en els visats de cerca d’ocupació com a via d’accés legal i segura permetent l’entrada i permanència legal a Espanya durant la vigència d’aquest, així com el seu àgil intercanvi per un permís de residència i treball en cas que es formalitzi un contracte o s’emprengui un negoci per compte propi.

Sol·licitants de protecció internacional

Donada la concurrència de camps entre la normativa d’estrangeria i la normativa de protecció internacional, fins i tot tenint objectius diferents, resulta imprescindible una articulació adequada d’aquestes normatives.

Les organitzacions proposen, a més, millores tècniques a l’articulat concret de l’esborrany de reforma, buscant una major eficàcia dels procediments i garantint els drets de les persones migrants i de les seves famílies.

El text plantejat pel Govern no recull una regularització extraordinària de persones estrangeres, qüestió que les cinc organitzacions consideren necessari puntualitzar i que com a societat consideren necessari abordar.

Finalment, les organitzacions han demanat al Ministeri d’Inclusió, al Ministeri de Treball i al Ministeri de Drets Socials reunions per a poder traslladar amb la màxima urgència aquestes propostes, convençuts que aquest diàleg tindrà com a fruit una millor regulació, objectiu compartit per tots.

DESCARREGAR NOTÍCIA

DESCARREGAR FOTO