Campaña

Sense compromís no hi ha treball decent

Església pel Treball Decent reivindica la dignitat del treball com una prioritat humana

La iniciativa Església per un Treball Decent (ITD) denuncia que la precarietat i la inestabilitat laboral fa que moltes persones, tot i tenir feina, no aconsegueixin sortir de la pobresa.

Subratlla que l’actual generació d’ocupació descarta principalment dones, joves i migrants

La crisi socioeconòmica provocada por la pandèmia ha duplicat la taxa de precarietat laboral. Segons l’últim informe FOESSA, «Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España», gairebé dos milions de llars (10,3%) pateixen les conseqüències de la inestabilitat laboral greu degut a què el sustentador principal ha estat tres o més mesos a l’atur o ha tingut tres o més contractes diferents en diverses empreses. Moltes altres famílies (1.023.900) tenen tots els seus membres a l’atur, mentre que a 589.900 els manca algun tipus d’ingrés periòdic.

Enfront d’aquest deteriorament del mercat laboral i amb motiu de la celebració, el proper 1r de Maig, del Dia Internacional del Treball, la iniciativa Església pel Treball Decent (ITD) ha llançat el manifest “Sense compromís no hi ha treball decent” en el que alerta com la pandèmia i les previsibles conseqüències econòmiques de la guerra a Ucraïna “estan afeblint el dret al treball i empobrint i descartant a milions de treballadors, principalment dones, joves i migrants”.

Què és el treball decent per a Càritas

Aquell que és expressió de la dignitat essencial de tots, homes i dones, lliure de discriminació, ple en respecte als drets i que a més de permetre cobrir les necessitats de les famílies, impulsa el desenvolupament personal i espiritual.

Mesures urgents

  1. Igualtat salarial, polítiques socials i de gènere que permetin a les dones l’accés a les mateixes oportunitats laborals que als homes, garantint la conciliació de la vida personal i laboral.
  2. Creació d’ocupació juvenil de qualitat: per a què joves a l’atur o en situació de temporalitat o precarietat tinguin el dret a accedir a un lloc de treball digne, relacionat amb els seus estudis i/o vocació.
  3. La promoció d’un entorn de treball segur: amb la posada en marxa de polítiques acrives i la financiació de mesures de seguretat i de salut laboral.
  4. Que les treballadores de la llar tinguin accés als mateixos drets que la resta de treballadors i treballadores, reconeixent-se definitivament el seu dret a la prestació per l’atur.
  5. La regularització urgent de les persones migrants en situació administrativa irregular.
  6. L’accés a mesures de protecció social per aquelles persones que no poden accedir a un lloc de treball.