Economía solidaria

APASOMI

L’empresa d’inserció laboral de Càritas Diocesana de Terrassa treballa per a les persones més vulnerables de la Diòcesi des de maig del 2015.

APASOMI treballa des del 2015
per les persones

APASOMI SLU és l’empresa d’inserció social de Càritas Diocesana de Terrassa. El seu objectiu és la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social, creant llocs de treball en el Vallès Occidental i Oriental, territori del Bisbat de Terrassa.

 

El procés d’acompanyament es fa a través de professionals, que intervenen amb mesures formatives i pràctiques, dins d’un marc productiu real, des del vincle personal i respectant el ritme individual i corresponsable.

Promou:

 

 

Amb el suport de:

MISSIÓ

Promoure la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social, i d’activitats econòmiques en el sector de la indústria i el comerç, dins del territori de Càritas Diocesana de Terrassa, formant-los en perfils professionals adequats per a l’empresa ordinària.

VALORS

Acompanyament

Des de l’escolta i l’atenció a la situació específica de les persones, vetllem per un procés de creixement personal i social, amb una participació activa i responsable.

Diversitat

Obrir camins per on sigui possible caminar junts en la riquesa de la diferència i la interacció que ens fa créixer com a societat.

Esforç

Des de la nostra acció no podem devallar i cal que despleguem les possibilitats presents i futures per assolir un procés a través del treball realitzat.

Respecte

Treballem des de la capacitat de la persona, d’igual a igual, valorant les habilitats de cadascú.

Sostenibilitat

Des de la nostra identitat pretenem satisfer necessitats actuals sense afectar les capacitats futures. Actuem generant treball amb l’activitat econòmica real del territori aprofitant els seus recursos per fer-ho viable.

Transparència

Compartim una cultura institucional basada en l’ètica i en l’obertura de la informació cap a totes les persones interessades en la nostra tasca.

Transcendència

L’amor cap a les persones més vulnerables de la societat, des de la caritat, ofereix el sentit que ens ajuda a transcendir la limitació del nostre fer.

Des de l’escolta i l’atenció a la situació específica de les persones, vetllem per un procés de creixement personal i social, amb una participació activa i responsable.

Obrir camins per on sigui possible caminar junts en la riquesa de la diferència i la interacció que ens fa créixer com a societat.

Des de la nostra acció no podem devallar i cal que despleguem les possibilitats presents i futures per assolir un procés a través del treball realitzat.

Treballem des de la capacitat de la persona, d’igual a igual, valorant les habilitats de cadascú.

Des de la nostra identitat pretenem satisfer necessitats actuals sense afectar les capacitats futures. Actuem generant treball amb l’activitat econòmica real del territori aprofitant els seus recursos per fer-ho viable.

Compartim una cultura institucional basada en l’ètica i en l’obertura de la informació cap a totes les persones interessades en la nostra tasca.

L’amor cap a les persones més vulnerables de la societat, des de la caritat, ofereix el sentit que ens ajuda a transcendir la limitació del nostre fer.

VISIÓ

Ser una empresa del sector industrial i de serveis adaptada a la realitat de les persones amb dificultats d’ocupabilitat i en risc d’exclusió social del territori de Càritas Diocesana de Terrassa, treballant a partir del model d’acció social de Càritas.

Què fem

Crear llocs de treball

Promovem la creació de llocs de treball dins del mercat ordinari, generant contractes protegits amb participants del programa laboral de Càritas, i creant convenis amb la indústria ja existent.

Formar persones

Preparem els participants a nivell tècnic i competencial des de les capacitats individuals de les persones que s’acosten a Càritas.

Inserció al món laboral

Promovem la inserció de persones a través de la contractació protegida i de la prospecció a empreses amb treballadors preparats.

Crear llocs de treball

Formar persones

Inserció al món laboral

Promovem la creació de llocs de treball dins del mercat ordinari, generant cotractes protegits amb participants del programa laboral de Càritas, i creant convenis amb la indústria ja existent.

Preparem els participants a nivell tècnic i competencial des de les capacitats individuals de les persones que se’ns acosten a Càritas.

Promovem la inserció de persones a través de la contractació protegida i de la prospecció a empreses amb treballadors preparats.

Perfils Laborals

Sector industrial

Logística

Habilitats del perfil professional

 • Gestió d’estoc
 • Planificació de la demanda
 • Operari de magatzem
 • Conductor de carretó
 • Tècnic de subministraments
 • Control de comandes

Competències

 • Eficiències
 • Competitivitat
 • Lideratge
 • Adaptabilitat
 • Gestió de les emocions
 • Gestió de l’estrés
 • Treball en equip

Muntantge

Habilitats del perfil professional

 • Operari de producció
 • Càrrega i descàrrega
 • Manteniment
 • Distribució de matèria prima
 • Transport de mercaderia (transpalet/carretó)

Competències

 • Autocontrol
 • Gestió de l’estrés
 • Cumpliment de la normativa
 • Treball en equip

Manipulació en cadena

Habilitats del perfil professional

 • Distribució del material
 • Control dels objectius de producció
 • Empaquetació
 • Retractilat
 • Control de maquinària
 • Administrar les comandes
 • Control de qualitat

Competències

 • Treball en equip
 • Autonomia
 • Responsabilitat
 • Gestió de les emocions

Habilitats del perfil professional

 • Gestió d’estoc
 • Planificació de la demanda
 • Operari de magatzem
 • Conductor de carretó
 • Tècnic de subministraments
 • Control de comandes

Competències

 • Eficiències
 • Competitivitat
 • Lideratge
 • Adaptabilitat
 • Gestió de les emocions
 • Gestió de l’estrés
 • Treball en equip

Habilitats del perfil professional

 • Operari de producció
 • Càrrega i descàrrega
 • Manteniment
 • Distribució de matèria prima
 • Transport de mercaderia (transpalet/carretó)

Competències

 • Autocontrol
 • Gestió de l’estrés
 • Cumpliment de la normativa
 • Treball en equip

Habilitats del perfil professional

 • Distribució del material
 • Control dels objectius de producció
 • Empaquetació
 • Retractilat
 • Control de maquinària
 • Administrar les comandes
 • Control de qualitat

Competències

 • Treball en equip
 • Autonomia
 • Responsabilitat
 • Gestió de les emocions

Sector serveis

Gestió del petit comerç

Habilitats del perfil professional

 • Atenció al client
 • Control d’estoc
 • Manteniment
 • Etiquetatge
 • Aparadorisme
 • Gestió econòmica
 • Control de sistemes de seguretat

Competències

 • Iniciativa i autonomia
 • Gestió de la imatge personal
 • Responsabilitat
 • Comunicació
 • Atenció al client

Neteja d’espais

Habilitats del perfil professional

 • Coneixement i ús de les eines i accessoris de treball
 • Coneixement i aplicació dels materials
 • Coneixement i ús de la maquinaria
 • Coneixement de les tècniques de neteja bàsiques

Competències

 • Organització de la feina
 • Autonomia
 • Adaptabilitat
 • Competència de relació personal
 • Orientació al client
 • Responsabilitat
 • Control de qualitat

Desinfecció d’espais

Habilitats del perfil professional

 • Publicitat: prospecció
 • Distribució i comercialització de producte
 • Protocolització de la venda
 • Documentació comercial
 • Planificació sectorial

Competències

 • Orientació al client
 • Comunicació i negociació
 • Disposició a l’aprenentatge
 • Autonomia
 • Gestió de l’estrès

Tractament d’olors

Habilitats del perfil professional

 • Plubicitat: prospecció
 • Distribució i comercialització de producte
 • Protocolització de la venda
 • Documentació comercial
 • Planificació sectorial

Competències

 • Orientació al client
 • Comunicació i negociació
 • Disposició a l’aprenentatge
 • Autonomia
 • Gestió de l’estrès

Trasllats en furgoneta (inclou conductor)

Habilitats del perfil professional

 • Operari de producció
 • Càrrega i descàrrega
 • Control de documentació d’entrega mercaderia
 • Ús GPS. Càlcul de la ruta
 • Ordre i manteniment de les eines

Competències

 • Responsabilitat
 • Autonomia
 • Resistència física
 • Transpalet i carretó elevador
 • Organització laboral

Arranjaments

Habilitats del perfil professional

 • Substitució d’elements defectuosos.
 • Reparació i pintura de superfícies interiors i exteriors
 • Ajust de portes i finestres.
 • Substitució d’aixetes.
 • Muntatge de mobles

Competències

 • Responsabilitat
 • Autonomia
 • Capacitat d’aprenentatge
 • Iniciativa
 • Organització laboral

Habilitats del perfil professional

 • Atenció al client
 • Control d’estoc
 • Manteniment
 • Etiquetatge
 • Aparadorisme
 • Gestió econòmica
 • Control de sistemes de seguretat

Competències

 • Iniciativa i autonomia
 • Gestió de la imatge personal
 • Responsabilitat
 • Comunicació
 • Atenció al client

LOCALITZA LA BOTIGA MÉS PROPERA

Habilitats del perfil professional

 • Coneixement i ús de les eines i accessoris de treball
 • Coneixement i aplicació dels materials
 • Coneixement i ús de la maquinaria
 • Coneixemet de les tècniques de neteja bàsiques
 

Competències

 • Organització de la feina
 • Autonomia
 • Adaptabilitat
 • Competència de relació personal
 • Orientació al client
 • Responsabilitat
 • Control de qualitat

Habilitats del perfil professional

 • Publicitat: prospecció
 • Distribució i comercialització de producte
 • Protocolització de la venda
 • Documentació comercial
 • Panificació sectorial

Competències

 • Orientació al client
 • Comunicació i negociació
 • Disposició a l’aprenentatge
 • Autonomia
 • Gestió de l’estrès

Habilitats del perfil professional

 • Publicitat: prospecció
 • Distribució i comercialització de producte
 • Protocolització de la venda
 • Documentació comercial
 • Panificació sectorial

Competències

 • Orientació al client
 • Comunicació i negociació
 • Disposició a l’aprenentatge
 • Autonomia
 • Gestió de l’estrès

Habilitats del perfil professional

 • Operari de producció
 • Càrrega i descàrrega
 • Control de documentació d’entrega mercaderia
 • Ús GPS. Càlcul de la ruta
 • Ordre i manteniment de les eines

Competències

 • Responsabilitat
 • Autonomia
 • Resistència física
 • Transpalet i carretó elevador
 • Organització laboral

Habilitats del perfil professional

 • Substitució d’elements defectuosos.
 • Reparació i pintura de superfícies interiors i exteriors
 • Ajust de portes i finestres.
 • Substitució d’aixetes.
 • Muntatge de mobles

Competències

 • Responsabilitat
 • Autonomia
 • Capacitat d’aprenentatge
 • Iniciativa
 • Organització laboral

Què ofereix APASOMI

Com a empresa d’inserció APASOMI ofereix una forma de treballar vinculada a l’ètica empresarial i signe de responsabilitat social de l’empresa col·laboradora, a partir de:

Segur que trobem una forma amb la qual la teva empresa pot col·laborar amb APASOMI, contacta amb nosaltres i en parlem.

La nostra actualitat