Acció social a Càritas,
proposem i acompanyem

Fonamentem la nostra acció social en l’acollida i acompanyament a les persones vulnerables i excloses.

Promovem l’empoderament de les persones perquè defensin els seus drets humans en els tres àmbits
del desenvolupament integral: necessitats bàsiques, sentit de la vida i participació social.

Acollida i acompanyament

L’acollida se centra a acompanyar processos de millora personal i familiar. És un espai d’acollida i d’escolta de les necessitats de la persona, bé siguin materials, formatives, emocionals, relacionals, etc. Adreçat a totes elles, sense fer cap distinció per la seva procedència, cultura, religió o valors.

Treballem per retornar a les persones la capacitat de ser les protagonistes de la seva pròpia vida.

Ho fem des dels serveis d’acollida i acompanyament individual, i els d’acollida i espais relacionals en els 10 arxiprestats de la Diòcesi.

Volem:

 • Acompanyar les persones a recuperar la seva dignitat, a desenvolupar les seves capacitats, els seus projectes de vida, tenint en compte que cada persona és única i protagonista de la seva història i del seu procés vital.
 • Oferir un espai de confiança en què la persona pugui sentir-se valorada, escoltada, respectada.

Família i infància

El nostre objectiu és millorar la situació dels infants i les seves famílies, el seu entorn, les seves relacions i vincles, i oferir-los suport en el seu desenvolupament personal i familiar de manera integral.

Inclou els serveis dels matern infantil (suport a mares i fills) i l’acompanyament educatiu, des dels quals volem:

 • Donar suport i potenciar les capacitats dels progenitors per tal que puguin exercir les seves funcions parentals.
 • Vetllar pel desenvolupament integral i harmònic dels infants.
 • Ajudar els infants i joves a millorar els seus resultats acadèmics.
 • Proporcionar experiències de socialització sanes en una relació de respecte i tolerància.
 • Potenciar la implicació de la família en la dinàmica escolar.

 

Sense llar i habitatge

Serveis orientats a persones amb dificultats personals i socials, sense xarxa de relació, amb problemes econòmics, sense un habitatge estable. Creiem que tenim una responsabilitat comunitària en l’atenció específica d’aquest col·lectiu per tal que puguin recuperar la dignitat. Són persones que tenen un nom, una història pròpia i uns drets que sovint han quedat aparcats en un cantó i que hem d’ajudar a recuperar.

Disposem dels serveis de pisos, espais d’acollida, dutxes i menjadors socials.

En la creació d’espais vitals per a les persones tots hi juguem un paper fonamental, tenim una responsabilitat comunitària en l’atenció específica a les persones sense llar per tal que puguin recuperar la dignitat.

 

Vellesa

L’objectiu d’aquest programa és millorar la qualitat de vida de la gent gran oferint-los suport, companyia, convivència i millora de l’autonomia personal. D’aquesta manera es pretén treballar l’estat d’ànim, l’autoestima i l’autoconcepte evitant el risc d’aïllament personal i social tot ofereint acompanyament, servei a la llar i espais de relació grupal per a gent gran.

Laboral

Per atendre la manca d’ocupació de les persones que s’atenen a Càritas, estructurem un procés d’acompanyament individualitzat per a cada persona per tal de desvetllar les seves potencialitats i acompanyar-la en l’adquisició de les competències que li siguin necessàries per poder-se incorporar al mercat de treball.

També fem prospecció i intermediació laboral a les empreses i institucions, fent un acompanyament en el procés d’incorporació al treball amb l’objectiu de la integració de la persona a la feina i la satisfacció de l’empresa o particular que ofereix el lloc de treball.

Ho fem per mitjà de l’acollida i orientació laboral, la formació ocupacional professional, la intermediació laboral i APASOMI, l’empresa d’inserció de Càritas Diocesana de Terrassa en la qual les persones troben un espai d’aprenentatge temporal on es realitzen activitats de producció reals i que té per objectiu promoure l’accés a un treball.

Càritas Diocesana de Terrassa té el número 0900000363 com a agència de col·locació per a la gestió d’ofertes de feina.

Educació i formació per a adults

Hi ha persones que per diversos motius no es poden incorporar al procés d’acompanyament
laboral i se’ls orienta a diversos serveis d’ocupabilitat i formació de la nostra entitat.

Cal ajudar-les a desenvolupar-se en les seves activitats de la vida diària sense que l’idioma o altres mancances esdevinguin una dificultat o una barrera de connexió amb l’entorn sociocultural més immediat.

Volem facilitar l’adquisició de competències bàsiques, potenciar la motivació per aprendre i afavorir la integració social de la persona mitjançant la comprensió del context social que l’envolta.

S’ofereixen espais formatius a les persones que pretenen millorar les seves capacitats i competències personals per afavorir la seva integració social, el seu apoderament i la seva possible inserció laboral. En aquests espais realitzem formació en llengua i serveis d’ocupabilitat, entre altres.

Salut

Donem resposta a les necessitats de persones que es troben en situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i que presenten dificultats especials pels seus problemes de salut.

Els acollim, acompanyem i tractem en el seu procés formatiu i terapèutic, per mitjà d’espais relacionals i suport psicològic. Realitzem acompanyament a la vida autònoma i també oferim la participació en el centre residencial SARA.

Necessitats bàsiques

Amb l’objectiu de garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones ateses des de Càritas, i vetllar per la millora de la situació de les famílies beneficiàries des d’una perspectiva integral, el programa inclou ajuts directes, en efectiu o bé en espècie per a cobrir necessitats bàsiques d’alimentació, habitatge, subministraments de la llar, medicació, transport, roba, material escolar, beques menjador, etc.

Aquest programa està directament relacionat amb el programa d’acollida i acompanyament que es realitza des de les Càritas parroquials, arxiprestals i la Càritas Diocesana.

Es concreta en:

 • Ajut alimentari
 • Rober
 • Ajut econòmic a les persones
 • Ajut alimentari i d’higiene infantil, i material escolar (Programa Proinfància de “la Caixa”)

L’acollida se centra a acompanyar processos de millora personal i familiar. És un espai d’acollida i d’escolta de les necessitats de la persona, bé siguin materials, formatives, emocionals, relacionals, etc. Adreçat a totes elles, sense fer cap distinció per la seva procedència, cultura, religió o valors.

Treballem per retornar a les persones la capacitat de ser les protagonistes de la seva pròpia vida.

Ho fem des dels serveis d’acollida i acompanyament individual, i els d’acollida i espais relacionals en els 10 arxiprestats de la Diòcesi.

Volem:

 • Acompanyar les persones a recuperar la seva dignitat, a desenvolupar les seves capacitats, els seus projectes de vida, tenint en compte que cada persona és única i protagonista de la seva història i del seu procés vital.
 • Oferir un espai de confiança en què la persona pugui sentir-se valorada, escoltada, respectada.

El nostre objectiu és millorar la situació dels infants i les seves famílies, el seu entorn, les seves relacions i vincles, i oferir-los suport en el seu desenvolupament personal i familiar de manera integral.

Inclou els serveis dels matern infantil (suport a mares i fills) i l’acompanyament educatiu, des dels quals volem:

 • Donar suport i potenciar les capacitats dels progenitors per tal que puguin exercir les seves funcions parentals.
 • Vetllar pel desenvolupament integral i harmònic dels infants.
 • Ajudar els infants i joves a millorar els seus resultats acadèmics.
 • Proporcionar experiències de socialització sanes en una relació de respecte i tolerància.
 • Potenciar la implicació de la família en la dinàmica escolar.

Serveis orientats a persones amb dificultats personals i socials, sense xarxa de relació, amb problemes econòmics, sense un habitatge estable. Creiem que tenim una responsabilitat comunitària en l’atenció específica d’aquest col·lectiu per tal que puguin recuperar la dignitat. Són persones que tenen un nom, una història pròpia i uns drets que sovint han quedat aparcats en un cantó i que hem d’ajudar a recuperar.

Disposem dels serveis de pisos, espais d’acollida, dutxes i menjadors socials.

En la creació d’espais vitals per a les persones tots hi juguem un paper fonamental, tenim una responsabilitat comunitària en l’atenció específica a les persones sense llar per tal que puguin recuperar la dignitat.

L’objectiu d’aquest programa és millorar la qualitat de vida de la gent gran oferint-los suport, companyia, convivència i millora de l’autonomia personal. D’aquesta manera es pretén treballar l’estat d’ànim, l’autoestima i l’autoconcepte evitant el risc d’aïllament personal i social tot ofereint acompanyament, servei a la llar i espais de relació grupal per a gent gran.

Per atendre la manca d’ocupació de les persones que s’atenen a Càritas, estructurem un procés d’acompanyament individualitzat per a cada persona per tal de desvetllar les seves potencialitats i acompanyar-la en l’adquisició de les competències que li siguin necessàries per poder-se incorporar al mercat de treball.

També fem prospecció i intermediació laboral a les empreses i institucions, fent un acompanyament en el procés d’incorporació al treball amb l’objectiu de la integració de la persona a la feina i la satisfacció de l’empresa o particular que ofereix el lloc de treball.

Ho fem per mitjà de l’acollida i orientació laboral, la formació ocupacional professional, la intermediació laboral i APASOMI, l’empresa d’inserció de Càritas Diocesana de Terrassa en la qual les persones troben un espai d’aprenentatge temporal on es realitzen activitats de producció reals i que té per objectiu promoure l’accés a un treball.

Càritas Diocesana de Terrassa té el número 0900000363 com a agència de col·locació per a la gestió d’ofertes de feina.

Hi ha persones que per diversos motius no es poden incorporar al procés d’acompanyament
laboral i se’ls orienta a diversos serveis d’ocupabilitat i formació de la nostra entitat.

Cal ajudar-les a desenvolupar-se en les seves activitats de la vida diària sense que l’idioma o altres mancances esdevinguin una dificultat o una barrera de connexió amb l’entorn sociocultural més immediat.

Volem facilitar l’adquisició de competències bàsiques, potenciar la motivació per aprendre i afavorir la integració social de la persona mitjançant la comprensió del context social que l’envolta.

S’ofereixen espais formatius a les persones que pretenen millorar les seves capacitats i competències personals per afavorir la seva integració social, el seu apoderament i la seva possible inserció laboral. En aquests espais realitzem formació en llengua i serveis d’ocupabilitat, entre altres.

Donem resposta a les necessitats de persones que es troben en situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i que presenten dificultats especials pels seus problemes de salut.

Els acollim, acompanyem i tractem en el seu procés formatiu i terapèutic, per mitjà d’espais relacionals i suport psicològic. Realitzem acompanyament a la vida autònoma i també oferim la participació en el centre residencial SARA.

Amb l’objectiu de garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones ateses des de Càritas, i vetllar per la millora de la situació de les famílies beneficiàries des d’una perspectiva integral, el programa inclou ajuts directes, en efectiu o bé en espècie per a cobrir necessitats bàsiques d’alimentació, habitatge, subministraments de la llar, medicació, transport, roba, material escolar, beques menjador, etc.

Aquest programa està directament relacionat amb el programa d’acollida i acompanyament que es realitza des de les Càritas parroquials, arxiprestals i la Càritas Diocesana.

Es concreta en:

 • Ajut alimentari
 • Rober
 • Ajut econòmic a les persones
 • Ajut alimentari i d’higiene infantil, i material escolar (Programa Proinfància de “la Caixa”)

Els nostres projectes

Vols col·laborar amb acció social?

Ajuda’ns a ser on més ens necessiten.