Finançament de l’acció de Càritas

Invertim en esforç i solidaritat.

Desenvolupem la nostra acció gràcies al finançament públic i privat, transformant aquestes aportacions en les xifres més valuoses, aquelles que parlen de desenvolupament, justícia i esperança.

Aportacions privades

Persones que es comprometen i donen suport a la tasca de Càritas amb una col·laboració econòmica periòdica o puntual.

Col·laboren amb l’acció de Càritas a través de donacions econòmiques i altres propostes relacionades amb la seva activitat.

Ingressos d’empreses d’inserció, cooperatives i comerç just.

Donacions realitzades en testament.

Aportacions realitzades als programes per les persones acompanyades.

Vendes, prestacions de serveis i altres.

Aportacions públiques

Fons i ajudes procedents de les administracions locals i provincial.

Fons i ajudes procedents de la Generalitat de Catalunya.

Fons i ajudes procedents de l’administració central.

Fons i ajudes procedents de la Unió Europea.

Les nostres fonts de finançament

Coneix en detall com ens financem amb les aportacions privades i públiques.

Durant l’any 2023 vam rebre un total de 3.494.727,95 euros a través de:

Les nostres fonts de finançament

Coneix en detall com ens financem amb les aportacions privades i públiques.

Durant l’any 2021 vam rebre un total de 3.036.850,88 euros a través de:

Aportacions privades

64% 1.945.543,02 euros

Mitjançant el suport de donants, participants, empreses i institucions, entitats d’economia social i herències i llegats.

Aportacions públiques

36% 1.091.307,86 euros

Integrades per les aportacions de les administracions europea, central, autonòmica i local.

Aportacions privades

69% 2.399.743,33 euros

Mitjançant el suport de donants, participants, empreses i institucions, entitats d’economia social i herències i llegats.

Aportacions públiques

31% 1.094.984,62 euros

Integrades per les aportacions de les administracions europea, central, autonòmica i local.

APORTACIONS PRIVADES

Donants 36%

Empreses i institucions 29%

Llegats 28%

Participants 2%

Altres 4%

APORTACIONS PÚBLIQUES

Ajuntaments i Diputació 10%

Generalitat de Catalunya 79%

Aportacions IRPF aplicades a l’acció social 7%

Fons Europeus 3%

APORTACIONS PRIVADES

Donants 45,9%

Empreses i institucions 43%

Llegats 4,8%

Participants 2,3%

Altres 4%

APORTACIONS PÚBLIQUES

Ajuntaments i Diputació 8,7%

Generalitat de Catalunya 65,4%

Aportacions IRPF aplicades a l’acció social 20%

Fons Europeus 5,9%

Com distribuïm aquest finançament?

Coneix en detall com distribuïm els 3.494.727,95 euros que va suposar el conjunt de l’acció de Càritas a la Diòcesi l’any 2023.

Com distribuïm aquest finançament?

Coneix en detall com distribuïm els 3.036.850,88 euros que va suposar el conjunt de l’acció de Càritas a la Diòcesi l’any 2021.

  

Acció
social

2.727 milers d'euros

 

Dinamització i acompanyament del Voluntariat

135 milers d'euros

 

Gestió de la informació i Comunicació

111 milers d'euros

  

Acció
social

2.532 milers d'euros

 

Dinamització i acompanyament del Voluntariat

108 milers d'euros

 

Gestió de la informació i Comunicació

92 milers d'euros

  • Acció social: 2.727 milers d’euros.
  • Dinamització i acompanyament del Voluntariat: 135 milers d’euros.
  • Gestió de la informació i Comunicació: 110 milers d’euros.
  • Acció social: 2.532 milers d’euros.
  • Dinamització i acompanyament del Voluntariat: 108 milers d’euros.
  • Gestió de la informació i Comunicació: 92 milers d’euros.

282 milers d’euros en Administració i Gestió

273 milers d’euros en Administració i Gestió

Els comptes de Càritas Diocesana de Terrassa estan auditats i es troben dipositats al “Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia”

 

Ara que ja coneixes com ens financem,
vols col·laborar?

Ajuda’ns a ser on més ens necessiten.