Fes-te voluntari

Per poder dur a terme la nostra missió, a Càritas necessitem comptar amb voluntaris que ens ajudin a estar a prop de persones que viuen la injustícia de la pobresa.

T’expliquem el que significa per a nosaltres el voluntariat i els diferents àmbits en què pots col·laborar.

Amb el suport de:

En quins àmbits pots col·laborar?

 

Acollida i atenció
Persones sense llar
Família i infància
Migrants
Acollida i atenció
Persones sense llar
Família i infància
Migrants
Dones
Gent gran
Comerç just
Ocupació
Animació comunitària
Persones amb VIH-SIDA
Diversitat funcional
Formació d’agents
Animació comunitària
Persones amb VIH-SIDA
Diversitat funcional
Formació d’agents
Sensibilització
Comunicació
Logística
Altres

Altres persones ja estan col·laborant

“Conèixer gent que també fa voluntariat de la resta del país, i conèixer les similituds i diferències és meravellós”.

Sunyol, juntament amb uns quants joves voluntaris de Càritas Diocesana de Terrassa va participar a la I Trobada de Voluntariat Jove de Càritas per compartir els Seves Experiències.

“M’encanta dedicar el meu temps a la gent i als acerla feliç”.

Mª Ángeles és voluntària de el projecte “l’Alegria” de la Parròquia de Sant Martí de Cerdanyola.

“Conèixer gent que també fa voluntariat de la resta de país, i conèixer les similituds i diferències és meravellós”.

Sunyol, juntament amb alguns joves voluntaris de Càritas Diocesana de Terrassa va participar a la I Trobada de Voluntariat Jove de Càritas per compartir les seves experiències.

“M’encanta dedicar el meu temps a la gent i a fer-la feliç”.

Mª Ángeles és voluntària de el projecte “l’Alegria” de la Parròquia de Sant Martí de Cerdanyola.

Què és el voluntariat per a Càritas

El voluntariat
a Càritas és

Un voluntariat compromès que creu en el canvi social cap a una societat més justa.

Un voluntariat actiu que aporta a la societat no només des de les tasques realitzades, sinó també des de les actituds expressades.

Un voluntariat capaç d’organitzar-se i participar des respostes col·lectives enfront de l’individualisme preponderant.

Un voluntariat coherent des de l’acció realitzada i que des d’aquí creix com a persona i com a cristià.

Un voluntariat que plasma, a través de la seva participació, uns valors com la solidaritat, la gratuïtat, la igualtat …

Un voluntariat amb disponibilitat per a l’acció i per a la formació, superant la barrera de la bona voluntat i promovent una acció de qualitat.

Un voluntariat en procés, amb motivacions molt diferents, que es va fent dia a dia per mitjà de la tasca, la formació i l’acompanyament.

L’itinerari del voluntari

És un procés educatiu, dinàmic i flexible, emmarcat en un treball d’equip i en comunitat, que garanteixi l’adequada cura i acompanyament de cada persona.

 

Disseny i preparació de l’acció voluntària a Càritas

Té com a objectiu estudiar les necessitats i el perfil del voluntariat, per tal de tenir ben identificats els rols i tasques a exercir, les necessitats de la feina a desenvolupar i els requisits per a respondre a les mateixes. Aquesta fase és important per a integrar i convocar les persones adequades en les diferents tasques a dur a terme.

EL VOLUNTARIAt a CàRITAS

Orientació i acollida del voluntariat

En aquest moment es produeix una doble elecció: d’una banda, Càritas ha de garantir que s’incorpori la persona amb el perfil de voluntariat adequat per a la tasca a desenvolupar i, de l’altra, la persona voluntària ha de valorar si la tasca de Càritas és acord a les seves motivacions i expectatives. Un cop d’acord ambdues parts, s’ha de cuidar i acompanyar el voluntari en tot moment.

EL VOLUNTARIAt a CàRITAS

La persona voluntària

La formació: és desitjable que sempre hi hagi un Pla de Formació que permeti el creixement integral de cada persona voluntària.

L’acompanyament i seguiment: acompanyar significa estar amb l’altra persona, però deixant la distància que necessiti per estar còmoda en la seva acció. L’acompanyament comporta un seguiment.

La participació i la presa de decisions: constitueixen un procés d’implicació i de compromís per part del voluntariat, de compartir i sentir-se part de Càritas.

El reconeixement: cal fer conscient al voluntari de que la seva tasca està sent útil i necessària per a Càritas i per a la societat en general.

EL VOLUNTARIAt a CàRITAS

Finalització de l’acció voluntària

El procés de desvinculació: és l’última etapa de l’itinerari del voluntariat, però no per això la menys important, ja que en aquest moment, la persona voluntària també ha de sentir-se acompanyada. Cal entendre bé la finalització de l’acció del voluntari (bé per decisió de la mateixa o de Càritas), i recollir observacions que puguin ajudar.

EL VOLUNTARIAt a CàRITAS

Fase 1
Disseny i preparació de l’acció voluntària a Càritas

Té com a objectiu estudiar les necessitats i el perfil del voluntariat, per tal de tenir ben identificats els rols i tasques a exercir, les necessitats de la feina a desenvolupar i els requisits per a respondre a les mateixes. Aquesta fase és important per a integrar i convocar les persones adequades en les diferents tasques a dur a terme.

Fase 2
Orientació i acollida del voluntariat

En aquest moment es produeix una doble elecció: d’una banda, Càritas ha de garantir que s’incorpori la persona amb el perfil de voluntariat adequat per a la tasca a desenvolupar i, de l’altra, la persona voluntària ha de valorar si la tasca de Càritas és acord a les seves motivacions i expectatives. Un cop d’acord ambdues parts, s’ha de cuidar i acompanyar el voluntari en tot moment.

Fase 3
La persona voluntària

La formació: és desitjable que sempre hi hagi un Pla de Formació que permeti el creixement integral de cada persona voluntària.

L’acompanyament i seguiment: acompanyar significa estar amb l’altra persona, però deixant la distància que necessiti per estar còmoda en la seva acció. L’acompanyament comporta un seguiment.

La participació i la presa de decisions: constitueixen un procés d’implicació i de compromís per part del voluntariat, de compartir i sentir-se part de Càritas.

El reconeixement: cal fer conscient al voluntari de que la seva tasca està sent útil i necessària per a Càritas i per a la societat en general.

 

Fase 4
Finalització de l’acció voluntària

El procés de desvinculació: és l’última etapa de l’itinerari del voluntariat, però no per això la menys important, ja que en aquest moment, la persona voluntària també ha de sentir-se acompanyada. Cal entendre bé la finalització de l’acció del voluntari (bé per decisió de la mateixa o de Càritas), i recollir observacions que puguin ajudar.

Formació del voluntariat

Per a Càritas Diocesana de Terrassa és fonamental la formació dels nostres voluntaris, ja que la seva ajuda és imprescindible.

Coneix les pròximes formacions i anima’t a assistir-hi.

VEuRe les formacions