Coneix Càritas

Càritas Diocesana de Terrassa és l’organisme oficial de l’Església per promoure l’acció caritativa a la Diòcesi.

Instituïda el 2013, Càritas Diocesana de Terrassa té com a objecte la realització de l’acció caritativa i social de l’Església a la Diòcesi, a través de les parròquies.

Coneix més sobre els nostres caps, constitució i organització al territori.

Qui formem Càritas Diocesana de Terrassa?

 

1 Empresa d'inserció

Facilitar la inclusió de les persones ateses per Càritas amb alt risc d'exclusió social.

 

123 Càritas Parroquials

Coordinen, orienten i promouen l'acció caritativa i social en la seva parròquia.

 

32.905 Persones beneficiàries

Són les protagonistes del seu propi desenvolupament i eix de l'acció de Càritas.

 

1.604 Persones voluntàries

Són el pilar bàsic i insubstituïble de l'acció de Càritas.

 

45 Persones contractades

Juntament amb les persones voluntàries, estan cridades a transformar la societat guiades per l'amor.

Qui formem Càritas Diocesana de Terrassa?

 

1 Empresa d'inserció

Facilitar la inclusió de les persones ateses per Càritas amb alt risc d'exclusió social.

 

123 Càritas Parroquials

Coordinen, orienten i promouen l'acció caritativa i social en la seva parròquia.

 

28.596 Persones beneficiàries

Són les protagonistes del seu propi desenvolupament i eix de l'acció de Càritas.

 

1.568 Persones voluntàries

Són el pilar bàsic i insubstituïble de l'acció de Càritas.

 

40 Persones contractades

Juntament amb les persones voluntàries, estan cridades a transformar la societat guiades per l'amor.

Qui formem Càritas Diocesana de Terrassa?

 • 1 Empresa d’inserció: Facilitar la inclusió de les persones ateses per Càritas amb alt risc d’exclusió social.
 • 123 Càritas Parroquials: Coordinen, orienten i promouen l’acció caritativa i social en la seva parròquia.
 • 32.905 persones beneficiàries: Són les protagonistes del seu propi desenvolupament i eix de l’acció de Càritas.
 • 1.604 persones voluntàries: Són el pilar bàsic i insubstituïble de l’acció de Càritas.
 • 45 persones contractades: Juntament amb les persones voluntàries, estan cridades a transformar la societat guiades per l’amor.

Qui formem Càritas Diocesana de Terrassa?

 • 1 Empresa d’inserció: Facilitar la inclusió de les persones ateses per Càritas amb alt risc d’exclusió social.
 • 123 Càritas Parroquials: Coordinen, orienten i promouen l’acció caritativa i social en la seva parròquia.
 • 28.596 persones beneficiàries: Són les protagonistes del seu propi desenvolupament i eix de l’acció de Càritas.
 • 1.568 persones voluntàries: Són el pilar bàsic i insubstituïble de l’acció de Càritas.
 • 40 persones contractades: Juntament amb les persones voluntàries, estan cridades a transformar la societat guiades per l’amor.

Missió

La nostra missió és acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat perquè siguin protagonistes de la seva pròpia vida, des del compromís de la comunitat cristiana. Inclou l’acció social, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia social.

Missió

Promoure el desenvolupament integral de les persones i els pobles, especialment dels més pobres i exclosos.

Valors
 • Centralitat de la persona: La persona és el centre de la nostra acció .Defensem la seva dignitat, reconeixem les seves capacitats, impulsem les seves potencialitats i promovem la seva integració i desenvolupament.
 • Caritat: És el fonament de la nostra identitat i servei, font inspiradora dels nostres valors.
 • Justícia: Treballem per la justícia i la transformació de les estructures injustes com a exigència del reconeixement de la dignitat de la persona i dels seus drets.
 • Veritat: La recerca de la veritat sobre l’home i el món a la llum de la fe, fonament i sentit del nostre actuar.
 • Participació: Som una organització oberta a la participació dels nostres agents i dels destinataris de la nostra acció social. Treballem en equip afavorint la integració dels que formem Càritas.
 • Solidaritat: Ens caracteritzen el nostre sentiment d’unió als que pateixen i la nostra convicció d’igualtat i justícia. Promovem la solidaritat que ens porta a buscar el bé comú i a treballar per una comunitat inclusiva, que valora les diferències com a patrimoni comú i enriquidor.
 • Austeritat: Des del nostre estil de vida, posem la nostra voluntat en la utilització ètica i coherent dels recursos.
 • Esperit de millora: Desenvolupem la nostra activitat buscant permanentment millorar i aplicar idees innovadores, sempre en benefici de la persona, la comunitat i la societat en el seu conjunt.
 • Transparència: Compartim una cultura institucional basada en l’ètica i en l’obertura de la informació cap a tots els interessats en la nostra tasca.
Visió

Ser testimoni de l’amor de Déu i de la fraternitat de la comunitat cristiana amb totes les persones, especialment amb les més empobrides i excloses, optant per una societat més solidària, justa i participativa. Des del compromís per:

 • Que l’acció de Càritas sigui significativa en el desenvolupament humà integral dels últims i en la promoció d’una societat inclusiva.
 • Ser referents de solidaritat amb els països més empobrits i la cura de la casa comuna.
 • La denúncia de les causes de la pobresa i exclusió, i la promoció dels drets sociales.
 • Assolir una participació efectiva de la Comunitat Cristiana en l’activitat de Càritas.
 • La promoció de l’economia social i solidària, com a signe d’un nou model econòmic més just.

Valors

Caritat

És el fonament de la nostra identitat i servei, font inspiradora dels nostres valors.

Centralitat de la persona

La persona és el centre de la nostra acció. Defensem la seva dignitat, reconeixem les seves capacitats, impulsem les seves potencialitats i promovem la seva integració i desenvolupament.

Veritat

La recerca de la veritat sobre l’home i el món a la llum de la fe, fonament i sentit del nostre actuar.

Justícia

Treballem per la justícia i la transformació de les estructures injustes com a exigència del reconeixement de la dignitat de la persona i dels seus drets.

Participació

Som una organització oberta a la participació dels nostres agents i dels destinataris de la nostra acció social. Treballem en equip afavorint la integració dels que formem Càritas.

Solidaritat

Ens caracteritzen el nostre sentiment d’unió als que pateixen i la nostra convicció d’igualtat i justícia. Promovem la solidaritat que ens porta a buscar el bé comú i a treballar per una comunitat inclusiva, que valora les diferències com a patrimoni comú i enriquidor.

Austeritat

Des del nostre estil de vida, posem la nostra voluntat en la utilització ètica i coherent dels recursos.

Esperit de millora

Desenvolupem la nostra activitat buscant permanentment millorar i aplicar idees innovadores, sempre en benefici de la persona, la comunitat i la societat en el seu conjunt.

Transparència

Compartim una cultura institucional basada en l’ètica i en l’obertura de la informació cap a tots els interessats en la nostra tasca.

Visió

Ser testimoni de l’amor de Déu i de la fraternitat de la comunitat cristiana amb totes les persones, especialment amb les més empobrides i excloses, optant per una societat més solidària, justa i participativa. Des del compromís per:

Que l’acció de Càritas sigui significativa en el desenvolupament humà integral dels últims i en la promoció d’una societat inclusiva.

Ser referents de solidaritat amb els països més empobrits i la cura de la casa comuna.

 

La denúncia de les causes de la pobresa i exclusió, i la promoció dels drets socials.

 

Assolir una participació efectiva de la Comunitat Cristiana en l’activitat de Càritas.

La promoció de l’economia social i solidària, com a signe d’un nou model econòmic més just.

 

El nostre model d’Acció social

Treballar des de les capacitats i les potencialitats acompanyant processos

El nostre model d’acció opta per un mètode centrat en l’acompanyament als processos de creixement de les persones i de les comunitats, la qual cosa centra l’atenció en els «camins» més que en les «fites».

Realitzar accions significatives

Les nostres accions han de sorgir de motivacions clares i estar impregnades de valors alternatius que permetin traslluir el seu significat: la construcció d’una societat inspirada en els valors evangèlics. Totes elles han de ser «significatives», no es poden esgotar en si mateixes, sinó que van més enllà de les seves pretensions instrumentals deixant traslluir processos de personalització, humanització i alliberament.

Ser via de l'acció de la comunitat eclesial

Quan Càritas actua no és ella qui ho fa, sinó l’Església en el seu conjunt. El nostre model opta perquè la nostra acció sigui llera per al desenvolupament del compromís de tota l’Església amb els pobres.

Acció integral

El nostre model d’acció opta per una acció integral, conscient que quan actua sobre una part està afectant tant al conjunt de la persona com de les comunitats, de les societats i de les seves estructures. Així, l’acció social de Càritas opta per la transformació de manera integral abastant totes les dimensions, acompanyant persones, animant comunitats i fent anunci i denúncia profètica.

Treballar des de les capacitats i les potencialitats acompanyant processos.

El nostre model d’acció opta per un mètode centrat en l’acompanyament als processos de creixement de les persones i de les comunitats, la qual cosa centra l’atenció en els «camins» més que en les «fites».

Realitzar accions significatives.

Les nostres accions han de sorgir de motivacions clares i estar impregnades de valors alternatius que permetin traslluir el seu significat: la construcció d’una societat inspirada en els valors evangèlics. Totes elles han de ser «significatives», no es poden esgotar en si mateixes, sinó que van més enllà de les seves pretensions instrumentals deixant traslluir processos de personalització, humanització i alliberament.

Ser via de l’acció de la comunitat eclesial.

Quan Càritas actua no és ella qui ho fa, sinó l’Església en el seu conjunt. El nostre model opta perquè la nostra acció sigui llera per al desenvolupament del compromís de tota l’Església amb els pobres.

Acció integral.
 

El nostre model d’acció opta per una acció integral, conscient que quan actua sobre una part està afectant tant al conjunt de la persona com de les comunitats, de les societats i de les seves estructures. Així, l’acció social de Càritas opta per la transformació de manera integral abastant totes les dimensions, acompanyant persones, animant comunitats i fent anunci i denúncia profètica.

Com ens organitzem?

Càritas Diocesana de Terrassa està formada per:

Les Càritas Parroquials són bàsiques a l’organització de Càritas Diocesana ja que són el nivell de major proximitat i presència a la Diòcesi. La seva missió és la de detectar les diferents necessitats que poden sorgir a la zona parroquial, estar a prop de les persones més vulnerables tot acollint-les, i treballar conjuntament per el desenvolupament de projectes amb sentit i de qualitat que donin resposta a aquestes necessitats.

Les Càritas Interparroquials agrupen algunes Càritas Parroquials per donar resposta a les necessitats de les persones de forma conjunta. La seva missió és la de detectar les diferents necessitats que poden sorgir en la zona interparroquial, estar a prop de les persones més vulnerables acollint-les, i treballar conjuntament per al desenvolupament de projectes amb sentit i de qualitat que donin resposta a aquestes necessitats.

Les Càritas Parroquials són bàsiques a l’organització de Càritas Diocesana ja que són el nivell de major proximitat i presència a la Diòcesi. La seva missió és la de detectar les diferents necessitats que poden sorgir a la zona parroquial, estar a prop de les persones més vulnerables tot acollint-les, i treballar conjuntament per el desenvolupament de projectes amb sentit i de qualitat que donin resposta a aquestes necessitats.

Les Càritas Interparroquials agrupen algunes Càritas Parroquials per donar resposta a les necessitats de les persones de forma conjunta. La seva missió és la de detectar les diferents necessitats que poden sorgir en la zona interparroquial, estar a prop de les persones més vulnerables acollint-les, i treballar conjuntament per al desenvolupament de projectes amb sentit i de qualitat que donin resposta a aquestes necessitats.

Quina és la nostra estructura?

Administrador Diocesà

Mons. Salvador Cristau Coll va néixer a la ciutat de Barcelona el dia 15 d’abril de 1950. Rebé l’ordenació presbiteral a la Catedral de Toledo el 12 d’octubre de l’any 1980. És llicenciat en Estudis Eclesiàstics per la Facultat de Teologia de Burgos. El 18 de maig de 2010 va ser nomenat Bisbe titular de Aliazira i Auxiliar de Terrassa. L’ordenació episcopal va tenir lloc el dia 26 de juny de 2010 a les 11 del matí a la Santa Església Catedral Basílica del Sant Esperit de Terrassa. El Col.legi de Consultors de la diòcesi de Terrassa el va escollir Administrador Diocesà el 15 de juny de 2021

Consell Diocesà

El Consell Diocesà és l’òrgan permanent de govern, representació i gestió de Càritas Diocesana i està format per:

 • Mons. Salvador Cristau Coll, Administrador Diocesà
 • P. Llorenç Sagalés Sisquella, Delegat Episcopal de Pastoral Social
 • Mn. Fidel Catalán Catalán, Vicari Episcopal del Vallès Occidental i Secretari del Consell Diocesà
 • Mn. Joan Carles Montserrat Pulido, Vicari Episcopal de la Zona de Collserola
 • Mn. Josep Monfort Mengod, Vicari Episcopal de la Zona del Vallès Oriental
 • Sr. Francesc Llonch, Director General de Càritas Diocesana de Terrassa
 • Sr. Francesc Flotats, Sots-Director de Càritas Diocesana de Terrassa
 • Sr. Joan Saborido, Adjunt a Direcció de Càritas Diocesana de Terrassa
 • Sra. Cora Mazo Reina, Responsable d’Acció Social de Càritas Diocesana de Terrassa
 • Sra. Rosa Tatché, responsable d’Administració i Finances de Càrtias Diocesana de Terrassa
 • Sra. Carme Mimó Juventeny, Coordinadora de l’Arxiprestat de Montcada
 • Sra. Rosa Roig Vidal, Coordinadora de l’Arxiprestat de Sabadell Centre-Sud
 • Sra. M. Rosa Cristany Berenguer, Coordinadora de l’Arxiprestat de Terrassa
 • Sra. Teresa Ortiz Burgués, Coordinadora de l’Arxiprestat de Granollers
 • Sra. Maria Teresa Securún Fuster, Coordinadora de l’Arxiprestat de Mollet
 • Sr. Josep Puigdomènech Dubà, Coordinadora de l’Arxiprestat de Montbui-Puiggraciós
Comissió Permanent

La Comissió Permanent és l’òrgan executiu del Consell Diocesà i de gestió de les activitats ordinàries de Càritas Diocesana i està formada per:

 • Mons. Salvador Cristau Coll, Administrador Diocesà
 • P. Llorenç Sagalés Sisquella, Delegat Episcopal,  que actúa com a president
 • Sr. Francesc Llonch, Director General de Càritas Diocesana de Terrassa
 • Sr. Francesc Flotats, Sots-Director de Càritas Diocesana de Terrassa
 • Sr. Joan Saborido, Adjunt a Direcció de Càritas Diocesana de Terrassa
 • Sra. Cora Mazo Reina, Responsable d’Acció Social de Càritas Diocesana de Terrassa
 • Sra. Rosa Tatché, responsable d’Administració i Finances de Càrtias Diocesana de Terrassa
 • dos representants del Consell Diocesà
Delegat episcopal

P. Llorenç Segalés Sisquella, Delegat Diocesà de Pastoral Social de la Diòcesi de Terrassa i Consiliari de Càritas de del 2020.
Va néixer a Barcelona el 1958. Monjo Cistercenc des de 1987 al Monestir de Poblet i Valdedios (Astúries) i prevere de la Diòcesi de Terrassa. Ha passat 10 anys de vida religiosa al sud-oest del Besòs al barri de la Mina. Després ha estat 13 anys a Badia del Vallès i avui exerceix el Ministeri als barris de Can Puiggener (on viu en comunitat), Torre Romeu i La Concòrdia de Sabadell.
És llicenciat en Economia Política per la UB, va fer Lògica i Filosofia de la Ciència amb Manuel Sacristán, i ha realitzat els estudis eclesiàstics de Teologia a la Facultat de Teologia de Barcelona.

 Director General

Sr. Francesc Llonch nomenat el 2 de juliol de 2019 Director General de Càritas Diocesana de Terrassa per Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa, és nascut a Castellar del Vallès l’any 1947, però sabadellenc de família i residència. Com enginyer tècnic tèxtil, s’ha dedicat professionalment al món empresarial del sector tèxtil. Entre els anys 1994 i 1998 va ser president del Gremi de Fabricants de Sabadell i membre de la Junta i Comitè Executiu de Foment del Treball. Del 2016 al 2018 va presidir la Junta de Texfor  Ha estat conseller de la companyia d’aigües de Sabadell CASSA i actualment és patró de la Fundació per la Indústria. Està casat i té 4 filles i 11 nets.

Mons. Salvador Cristau Coll va néixer a la ciutat de Barcelona el dia 15 d’abril de 1950. Rebé l’ordenació presbiteral a la Catedral de Toledo el 12 d’octubre de l’any 1980. És llicenciat en Estudis Eclesiàstics per la Facultat de Teologia de Burgos. El 18 de maig de 2010 va ser nomenat Bisbe titular de Aliazira i Auxiliar de Terrassa. L’ordenació episcopal va tenir lloc el dia 26 de juny de 2010 a les 11 del matí a la Santa Església Catedral Basílica del Sant Esperit de Terrassa. El Col.legi de Consultors de la diòcesi de Terrassa el va escollir Administrador Diocesà el 15 de juny de 2021

El Consell Diocesà és l’òrgan permanent de govern, representació i gestió de Càritas Diocesana i està format per:

 • Mons. Salvador Cristau Coll, Administrador Diocesà
 • P. Llorenç Sagalés Sisquella, Delegat Episcopal de Pastoral Social
 • Mn. Fidel Catalán Catalán, Vicari Episcopal del Vallès Occidental i Secretari del Consell Diocesà
 • Mn. Joan Carles Montserrat Pulido, Vicari Episcopal de la Zona de Collserola
 • Mn. Josep Monfort Mengod, Vicari Episcopal de la Zona del Vallès Oriental
 • Sr. Francesc Llonch, Director General de Càritas Diocesana de Terrassa
 • Sr. Francesc Flotats, Sots-Director de Càritas Diocesana de Terrassa
 • Sr. Joan Saborido, Adjunt a Direcció de Càritas Diocesana de Terrassa
 • Sra. Cora Mazo Reina, Responsable d’Acció Social de Càritas Diocesana de Terrassa
 • Sra. Rosa Tatché, responsable d’Administració i Finances de Càrtias Diocesana de Terrassa
 • Sra. Carme Mimó Juventeny, Coordinadora de l’Arxiprestat de Montcada
 • Sra. Rosa Roig Vidal, Coordinadora de l’Arxiprestat de Sabadell Centre-Sud
 • Sra. M. Rosa Cristany Berenguer, Coordinadora de l’Arxiprestat de Terrassa
 • Sra. Teresa Ortiz Burgués, Coordinadora de l’Arxiprestat de Granollers
 • Sra. Maria Teresa Securún Fuster, Coordinadora de l’Arxiprestat de Mollet
 • Sr. Josep Puigdomènech Dubà, Coordinadora de l’Arxiprestat de Montbui-Puiggraciós

La Comissió Permanent és l’òrgan executiu del Consell Diocesà i de gestió de les activitats ordinàries de Càritas Diocesana i està formada per:

 • Mons. Salvador Cristau Coll, Administrador Diocesà
 • P. Llorenç Sagalés Sisquella, Delegat Episcopal,  que actúa com a president
 • Sr. Francesc Llonch, Director General de Càritas Diocesana de Terrassa
 • Sr. Francesc Flotats, Sots-Director de Càritas Diocesana de Terrassa
 • Sr. Joan Saborido, Adjunt a Direcció de Càritas Diocesana de Terrassa
 • Sra. Cora Mazo Reina, Responsable d’Acció Social de Càritas Diocesana de Terrassa
 • Sra. Rosa Tatché, responsable d’Administració i Finances de Càrtias Diocesana de Terrassa
 • dos representants del Consell Diocesà

P. Llorenç Segalés Sisquella, Delegat Diocesà de Pastoral Social de la Diòcesi de Terrassa i Consiliari de Càritas de del 2020.
Va néixer a Barcelona el 1958. Monjo Cistercenc des de 1987 al Monestir de Poblet i Valdedios (Astúries) i prevere de la Diòcesi de Terrassa. Ha passat 10 anys de vida religiosa al sud-oest del Besòs al barri de la Mina. Després ha estat 13 anys a Badia del Vallès i avui exerceix el Ministeri als barris de Can Puiggener (on viu en comunitat), Torre Romeu i La Concòrdia de Sabadell.
És llicenciat en Economia Política per la UB, va fer Lògica i Filosofia de la Ciència amb Manuel Sacristán, i ha realitzat els estudis eclesiàstics de Teologia a la Facultat de Teologia de Barcelona.

Sr. Francesc Llonch nomenat el 2 de juliol de 2019 Director General de Càritas Diocesana de Terrassa per Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa, és nascut a Castellar del Vallès l’any 1947, però sabadellenc de família i residència. Com enginyer tècnic tèxtil, s’ha dedicat professionalment al món empresarial del sector tèxtil. Entre els anys 1994 i 1998 va ser president del Gremi de Fabricants de Sabadell i membre de la Junta i Comitè Executiu de Foment del Treball. Del 2016 al 2018 va presidir la Junta de Texfor  Ha estat conseller de la companyia d’aigües de Sabadell CASSA i actualment és patró de la Fundació per la Indústria. Està casat i té 4 filles i 11 nets.

Una mica d’història

Implicats i compromesos

Càritas ha fet propostes polítiques relatives a la protecció social, la salut, l’educació o l’ocupació; dirigides a reduir el caràcter hereditari de la pobresa i la seva cronificació. Prova d’això és el seu treball sobre Garantia d’Ingressos Mínims. Ha posat de manifest  a través de la publicació de dues informis quinquennals FOESSA i de la sèrie anual Anàlisi i Perspectives, l’existència de deficiències estructurals del nostre model. Ha fomentat la participació de tota la comunitat. El testimoniatge i el compromís actiu són la millor vacuna contra l’apatia.

Càritas davant la crisi

L’acció de Càritas està marcada per la crisi econòmica, que augmenta el treball en l’acolliment i acompanyament a un número cada vegada més elevat de famílies. El Model d’Acció Social sustenta l’ésser i el quefer de Càritas en el context local i global. Simbolitza la unitat entre identitat i acció, mostra el camí per a encarnar la Bona Notícia en el nostre temps.

Càritas en la Diòcesi de Terrassa

El 15 de juny de 2004 va ser erigida la Diòcesi de Terrassa per La seva Santedat Joan Pau II. L’any 2013 es va completar l’estructura diocesana amb Càritas Diocesana de Terrassa, a partir de la divisió de Càritas Diocesana de Barcelona en els territoris de les tres Diòcesis que la formaven: Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, després de 70 anys de la seva creació.

Noves formes d’exclusió

En 1991 en matèria social es creen cases d’acolliment per a malalts de Sida. Durant la crisi del 1992-1994, publica el V Informe Foessa.
En 1998 publica Les condicions de vida de la població pobre a Espanya.
En 1998, Càritas s’uneix a Mans Unides, CONFER i Justícia i Pau, per a sensibilitzar sobre el deute extern.

Estenent drets en època de crisi

En 1980 l’atur és la prioritat per a Càritas. En 1984 s’organitzen les jornades de Teologia de la Caritat, crítiques amb els canvis econòmics de l’època.
Durant els anys 80, s’inauguren residències per a ancians i centres per a mares solteres i drogodependents.
En 1987 s’organitza el primer Congrés Hispà-Llatinoamericà de Teologia de la Caritat.

La promoció social comunitària

En 1961 es redacta el Pla de Comunicació Cristiana de Béns i es crea el primer Pla d’acció contra la pobresa. Càritas va introduir a Espanya mètodes de desenvolupament comunitari en zones sense recursos.

L’ajuda social americana

Després de la II Guerra Mundial, Càritas va sensibilitzar sobre l’acolliment de 20.000 nens abandonats a Àustria i Alemanya. Durant mediats dels anys 50, va gestionar l’ajuda social (el famós Pla Marshall). En 1957 i 1958 es crea la Secció Social de Càritas, es funda el Centre d’Estudis de Sociologia Aplicada i es publica la revesteixi Documentació Social.

Càritas al món

Càritas Catalunya

Càritas és part essencial de l’Església catòlica que té com a objectius principals orientar, coordinar i realitzar l’acció social i caritativa de l’Església, amb la finalitat d’ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones.

Constituïda en 1992, és l’ens de coordinació de les deu Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya: Barcelona, Girona, Lleida, Sant Feliu de Llobregat, Solsona, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Urgell i Vic.

MÉS INFORMACIÓ

Cáritas Española

Instituïda en 1947 per la Conferència Episcopal Espanyola, Càritas Espanyola té per objecte la realització de l’acció caritativa i social de l’Església a Espanya, a través dels seus 70 membres confederats.

Promovem el desenvolupament integral de les persones i els pobles, especialment dels més pobres i exclosos.

MÉS INFORMACIÓ

Cáritas Europa

És la xarxa d’organitzacions de Càritas en el continent europeu. La força unida dels seus 49 membres i la seva presència en 46 països, fa d’ella un dels principals actors socials a Europa.

MÉs informació

Cáritas Internationalis

És una confederació de més de 160 membres, que treballa en les comunitats de base de gairebé tots els països del món. Som Càritas, tant en petits grups de voluntaris, com en algunes de les majors organitzacions humanitàries de tot el món. Inspirats per la fe catòlica, Càritas és la mà de l’Església, una mà que ajuda als pobres, els vulnerables i els exclosos.

MÉs informació

Càritas és part essencial de l’Església catòlica que té com a objectius principals orientar, coordinar i realitzar l’acció social i caritativa de l’Església, amb la finalitat d’ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones.

Constituïda en 1992, és l’ens de coordinació de les deu Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya: Barcelona, Girona, Lleida, Sant Feliu de Llobregat, Solsona, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Urgell i Vic.

MÉS INFORMACIÓ

Instituïda en 1947 per la Conferència Episcopal Espanyola, Càritas Espanyola té per objecte la realització de l’acció caritativa i social de l’Església a Espanya, a través dels seus 70 membres confederats.

Promovem el desenvolupament integral de les persones i els pobles, especialment dels més pobres i exclosos.

MÉS INFORMACIÓ

És la xarxa d’organitzacions de Càritas en el continent europeu. La força unida dels seus 49 membres i la seva presència en 46 països, fa d’ella un dels principals actors socials a Europa.

MÉs informació

És una confederació de més de 160 membres, que treballa en les comunitats de base de gairebé tots els països del món. Som Càritas, tant en petits grups de voluntaris, com en algunes de les majors organitzacions humanitàries de tot el món. Inspirats per la fe catòlica, Càritas és la mà de l’Església, una mà que ajuda als pobres, els vulnerables i els exclosos.

MÉs informació

Vols col·laborar amb Càritas?

Ajuda’ns a estar on més ens necessiten.