Coneix Càritas

Càritas Diocesana de Terrassa és l’organisme oficial de l’Església per promoure l’acció caritativa a la Diòcesi.

Instituïda el 2013, Càritas Diocesana de Terrassa té com a objecte la realització de l’acció caritativa i social de l’Església a la Diòcesi, a través de les parròquies.

Coneix més sobre els nostres caps, constitució i organització al territori.

Qui formem Càritas Diocesana de Terrassa?

 

1 Empresa d'inserció

Facilitar la inclusió de les persones ateses per Càritas amb alt risc d'exclusió social.

 

123 Càritas Parroquials

Coordinen, orienten i promouen l'acció caritativa i social en la seva parròquia.

 

32.905 Persones beneficiàries

Són les protagonistes del seu propi desenvolupament i eix de l'acció de Càritas.

 

1.604 Persones voluntàries

Són el pilar bàsic i insubstituïble de l'acció de Càritas.

 

45 Persones contractades

Juntament amb les persones voluntàries, estan cridades a transformar la societat guiades per l'amor.

Qui formem Càritas Diocesana de Terrassa?

 

1 Empresa d'inserció

Facilitar la inclusió de les persones ateses per Càritas amb alt risc d'exclusió social.

 

123 Parròquies

Coordinen, orienten i promouen l'acció caritativa i social en la seva parròquia.

 

28.086 Persones beneficiàries

Són les protagonistes del seu propi desenvolupament i eix de l'acció de Càritas.

 

1.397 Persones voluntàries

Són el pilar bàsic i insubstituïble de l'acció de Càritas.

 

45 Persones contractades

Juntament amb les persones voluntàries, i les 18 persones treballadores externes, estan cridades a transformar la societat guiades per l'amor.

Qui formem Càritas Diocesana de Terrassa?

 • 1 Empresa d’inserció: Facilitar la inclusió de les persones ateses per Càritas amb alt risc d’exclusió social.
 • 123 Càritas Parroquials: Coordinen, orienten i promouen l’acció caritativa i social en la seva parròquia.
 • 32.905 persones beneficiàries: Són les protagonistes del seu propi desenvolupament i eix de l’acció de Càritas.
 • 1.604 persones voluntàries: Són el pilar bàsic i insubstituïble de l’acció de Càritas.
 • 45 persones contractades: Juntament amb les persones voluntàries, estan cridades a transformar la societat guiades per l’amor.

Qui formem Càritas Diocesana de Terrassa?

 • 1 Empresa d’inserció: Facilitar la inclusió de les persones ateses per Càritas amb alt risc d’exclusió social.
 • 123 Parròquies: Coordinen, orienten i promouen l’acció caritativa i social en la seva parròquia.
 • 28.086 persones beneficiàries: Són les protagonistes del seu propi desenvolupament i eix de l’acció de Càritas.
 • 1.397 persones voluntàries: Són el pilar bàsic i insubstituïble de l’acció de Càritas.
 • 45 persones contractades: Juntament amb les persones voluntàries, i les 18 persones treblladores externes, estan cridades a transformar la societat guiades per l’amor.

Missió

La nostra missió és acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat perquè siguin protagonistes de la seva pròpia vida, des del compromís de la comunitat cristiana. Inclou l’acció social, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia social.

Missió

Promoure el desenvolupament integral de les persones i els pobles, especialment dels més pobres i exclosos.

Valors
 • Centralitat de la persona: La persona és el centre de la nostra acció .Defensem la seva dignitat, reconeixem les seves capacitats, impulsem les seves potencialitats i promovem la seva integració i desenvolupament.
 • Caritat: És el fonament de la nostra identitat i servei, font inspiradora dels nostres valors.
 • Justícia: Treballem per la justícia i la transformació de les estructures injustes com a exigència del reconeixement de la dignitat de la persona i dels seus drets.
 • Veritat: La recerca de la veritat sobre l’home i el món a la llum de la fe, fonament i sentit del nostre actuar.
 • Participació: Som una organització oberta a la participació dels nostres agents i dels destinataris de la nostra acció social. Treballem en equip afavorint la integració dels que formem Càritas.
 • Solidaritat: Ens caracteritzen el nostre sentiment d’unió als que pateixen i la nostra convicció d’igualtat i justícia. Promovem la solidaritat que ens porta a buscar el bé comú i a treballar per una comunitat inclusiva, que valora les diferències com a patrimoni comú i enriquidor.
 • Austeritat: Des del nostre estil de vida, posem la nostra voluntat en la utilització ètica i coherent dels recursos.
 • Esperit de millora: Desenvolupem la nostra activitat buscant permanentment millorar i aplicar idees innovadores, sempre en benefici de la persona, la comunitat i la societat en el seu conjunt.
 • Transparència: Compartim una cultura institucional basada en l’ètica i en l’obertura de la informació cap a tots els interessats en la nostra tasca.
Visió

Ser testimoni de l’amor de Déu i de la fraternitat de la comunitat cristiana amb totes les persones, especialment amb les més empobrides i excloses, optant per una societat més solidària, justa i participativa. Des del compromís per:

 • Que l’acció de Càritas sigui significativa en el desenvolupament humà integral dels últims i en la promoció d’una societat inclusiva.
 • Ser referents de solidaritat amb els països més empobrits i la cura de la casa comuna.
 • La denúncia de les causes de la pobresa i exclusió, i la promoció dels drets sociales.
 • Assolir una participació efectiva de la Comunitat Cristiana en l’activitat de Càritas.
 • La promoció de l’economia social i solidària, com a signe d’un nou model econòmic més just.

Valors

Caritat

És el fonament de la nostra identitat i servei, font inspiradora dels nostres valors.

Centralitat de la persona

La persona és el centre de la nostra acció. Defensem la seva dignitat, reconeixem les seves capacitats, impulsem les seves potencialitats i promovem la seva integració i desenvolupament.

Veritat

La recerca de la veritat sobre l’home i el món a la llum de la fe, fonament i sentit del nostre actuar.

Justícia

Treballem per la justícia i la transformació de les estructures injustes com a exigència del reconeixement de la dignitat de la persona i dels seus drets.

Participació

Som una organització oberta a la participació dels nostres agents i dels destinataris de la nostra acció social. Treballem en equip afavorint la integració dels que formem Càritas.

Solidaritat

Ens caracteritzen el nostre sentiment d’unió als que pateixen i la nostra convicció d’igualtat i justícia. Promovem la solidaritat que ens porta a buscar el bé comú i a treballar per una comunitat inclusiva, que valora les diferències com a patrimoni comú i enriquidor.

Austeritat

Des del nostre estil de vida, posem la nostra voluntat en la utilització ètica i coherent dels recursos.

Esperit de millora

Desenvolupem la nostra activitat buscant permanentment millorar i aplicar idees innovadores, sempre en benefici de la persona, la comunitat i la societat en el seu conjunt.

Transparència

Compartim una cultura institucional basada en l’ètica i en l’obertura de la informació cap a tots els interessats en la nostra tasca.

Visió

Ser testimoni de l’amor de Déu i de la fraternitat de la comunitat cristiana amb totes les persones, especialment amb les més empobrides i excloses, optant per una societat més solidària, justa i participativa. Des del compromís per:

Que l’acció de Càritas sigui significativa en el desenvolupament humà integral dels últims i en la promoció d’una societat inclusiva.

Ser referents de solidaritat amb els països més empobrits i la cura de la casa comuna.

 

La denúncia de les causes de la pobresa i exclusió, i la promoció dels drets socials.

 

Assolir una participació efectiva de la Comunitat Cristiana en l’activitat de Càritas.

La promoció de l’economia social i solidària, com a signe d’un nou model econòmic més just.

 

El nostre model d’Acció social

Treballar des de les capacitats i les potencialitats acompanyant processos

El nostre model d’acció opta per un mètode centrat en l’acompanyament als processos de creixement de les persones i de les comunitats, la qual cosa centra l’atenció en els «camins» més que en les «fites».

Realitzar accions significatives

Les nostres accions han de sorgir de motivacions clares i estar impregnades de valors alternatius que permetin traslluir el seu significat: la construcció d’una societat inspirada en els valors evangèlics. Totes elles han de ser «significatives», no es poden esgotar en si mateixes, sinó que van més enllà de les seves pretensions instrumentals deixant traslluir processos de personalització, humanització i alliberament.

Ser via de l'acció de la comunitat eclesial

Quan Càritas actua no és ella qui ho fa, sinó l’Església en el seu conjunt. El nostre model opta perquè la nostra acció sigui llera per al desenvolupament del compromís de tota l’Església amb els pobres.

Acció integral

El nostre model d’acció opta per una acció integral, conscient que quan actua sobre una part està afectant tant al conjunt de la persona com de les comunitats, de les societats i de les seves estructures. Així, l’acció social de Càritas opta per la transformació de manera integral abastant totes les dimensions, acompanyant persones, animant comunitats i fent anunci i denúncia profètica.

Treballar des de les capacitats i les potencialitats acompanyant processos.

El nostre model d’acció opta per un mètode centrat en l’acompanyament als processos de creixement de les persones i de les comunitats, la qual cosa centra l’atenció en els «camins» més que en les «fites».

Realitzar accions significatives.

Les nostres accions han de sorgir de motivacions clares i estar impregnades de valors alternatius que permetin traslluir el seu significat: la construcció d’una societat inspirada en els valors evangèlics. Totes elles han de ser «significatives», no es poden esgotar en si mateixes, sinó que van més enllà de les seves pretensions instrumentals deixant traslluir processos de personalització, humanització i alliberament.

Ser via de l’acció de la comunitat eclesial.

Quan Càritas actua no és ella qui ho fa, sinó l’Església en el seu conjunt. El nostre model opta perquè la nostra acció sigui llera per al desenvolupament del compromís de tota l’Església amb els pobres.

Acció integral.
 

El nostre model d’acció opta per una acció integral, conscient que quan actua sobre una part està afectant tant al conjunt de la persona com de les comunitats, de les societats i de les seves estructures. Així, l’acció social de Càritas opta per la transformació de manera integral abastant totes les dimensions, acompanyant persones, animant comunitats i fent anunci i denúncia profètica.

Com ens organitzem?

Càritas Diocesana de Terrassa està formada per:

Les Càritas Parroquials són bàsiques a l’organització de Càritas Diocesana ja que són el nivell de major proximitat i presència a la Diòcesi. La seva missió és la de detectar les diferents necessitats que poden sorgir a la zona parroquial, estar a prop de les persones més vulnerables tot acollint-les, i treballar conjuntament per el desenvolupament de projectes amb sentit i de qualitat que donin resposta a aquestes necessitats.

Les Càritas Interparroquials agrupen algunes Càritas Parroquials per donar resposta a les necessitats de les persones de forma conjunta. La seva missió és la de detectar les diferents necessitats que poden sorgir en la zona interparroquial, estar a prop de les persones més vulnerables acollint-les, i treballar conjuntament per al desenvolupament de projectes amb sentit i de qualitat que donin resposta a aquestes necessitats.

Les Càritas Parroquials són bàsiques a l’organització de Càritas Diocesana ja que són el nivell de major proximitat i presència a la Diòcesi. La seva missió és la de detectar les diferents necessitats que poden sorgir a la zona parroquial, estar a prop de les persones més vulnerables tot acollint-les, i treballar conjuntament per el desenvolupament de projectes amb sentit i de qualitat que donin resposta a aquestes necessitats.

Les Càritas Interparroquials agrupen algunes Càritas Parroquials per donar resposta a les necessitats de les persones de forma conjunta. La seva missió és la de detectar les diferents necessitats que poden sorgir en la zona interparroquial, estar a prop de les persones més vulnerables acollint-les, i treballar conjuntament per al desenvolupament de projectes amb sentit i de qualitat que donin resposta a aquestes necessitats.

Quina és la nostra estructura?

Bisbe de Terrassa

Mons. Salvador Cristau Coll va néixer a la ciutat de Barcelona el dia 15 d’abril de 1950. Rebé l’ordenació presbiteral a la Catedral de Toledo el 12 d’octubre de l’any 1980. És llicenciat en Estudis Eclesiàstics per la Facultat de Teologia de Burgos. El 18 de maig de 2010 va ser nomenat Bisbe titular de Aliazira i Auxiliar de Terrassa. L’ordenació episcopal va tenir lloc el dia 26 de juny de 2010 a les 11 del matí a la Santa Església Catedral Basílica del Sant Esperit de Terrassa. El Col.legi de Consultors de la diòcesi de Terrassa el va escollir Administrador Diocesà el 15 de juny de 2021. El 5 de febrer de 2022 va ser nomenat Bisbe de Terrassa.

Consell Diocesà

El Consell Diocesà és l’òrgan permanent de govern, representació i gestió de Càritas Diocesana i està format per:

 • Mons. Salvador Cristau Coll, Bisbe de Terrassa
 • P. Llorenç Sagalés Sisquella, Delegat Episcopal de Pastoral Social
 • Mn. Fidel Catalán Catalán, Vicari Episcopal del Vallès Occidental i Secretari del Consell Diocesà
 • Mn. Joan Carles Montserrat Pulido, Vicari Episcopal de la Zona de Collserola
 • Mn. Josep Monfort Mengod, Vicari Episcopal de la Zona del Vallès Oriental
 • Sr. Francesc Flotats Crispi, Sots-Director de Càritas Diocesana de Terrassa
 • Sr. Joan Saborido Camps, Adjunt a Direcció de Càritas Diocesana de Terrassa
 • Sra. Cora Mazo Reina, Responsable d’Acció Social de Càritas Diocesana de Terrassa
 • Sra. Rosa Tatché Llonch, responsable d’Administració i Finances de Càrtias Diocesana de Terrassa
 • Sra. Carme Mimó Juventeny, Coordinadora de l’Arxiprestat de Montcada
 • Sra. Rosa Roig Vidal, Coordinadora de l’Arxiprestat de Sabadell Centre-Sud
 • Sra. M. Rosa Cristany Berenguer, Coordinadora de l’Arxiprestat de Terrassa
 • Sra. Teresa Ortiz Burgués, Coordinadora de l’Arxiprestat de Granollers
 • Sra. Maria Teresa Securún Fuster, Coordinadora de l’Arxiprestat de Mollet
 • Sr. Josep Puigdomènech Dubà, Coordinadora de l’Arxiprestat de Montbui-Puiggraciós
Comissió Permanent

La Comissió Permanent és l’òrgan executiu del Consell Diocesà i de gestió de les activitats ordinàries de Càritas Diocesana i està formada per:

 • Mons. Salvador Cristau Coll, Bisbe de Terrassa
 • P. Llorenç Sagalés Sisquella, Delegat Episcopal de Pastoral Social
 • Sr. Francesc Flotats Crispi, Sots-Director de Càritas Diocesana de Terrassa
 • Sr. Joan Saborido Camps, Adjunt a Direcció de Càritas Diocesana de Terrassa
 • Sra. Cora Mazo Reina, Responsable d’Acció Social de Càritas Diocesana de Terrassa
 • Sra. Rosa Tatché Llonch, responsable d’Administració i Finances de Càrtias Diocesana de Terrassa
 • dos representants del Consell Diocesà
Delegat episcopal

P. Llorenç Segalés Sisquella, Delegat Diocesà de Pastoral Social de la Diòcesi de Terrassa i Consiliari de Càritas de del 2020.
Va néixer a Barcelona el 1958. Monjo Cistercenc des de 1987 al Monestir de Poblet i Valdedios (Astúries) i prevere de la Diòcesi de Terrassa. Ha passat 10 anys de vida religiosa al sud-oest del Besòs al barri de la Mina. Després ha estat 13 anys a Badia del Vallès i avui exerceix el Ministeri als barris de Can Puiggener (on viu en comunitat), Torre Romeu i La Concòrdia de Sabadell.
És llicenciat en Economia Política per la UB, va fer Lògica i Filosofia de la Ciència amb Manuel Sacristán, i ha realitzat els estudis eclesiàstics de Teologia a la Facultat de Teologia de Barcelona.