Acción social

SAVA

Suport d'Acompanyament a la Vida Autònoma

Una visió ràpida

En què consisteix: Suport d’acompanyament tècnic per facilitar el pas a la vida autònoma dels usuaris del servei i garantir el manteniment d’aquesta autonomia.

A qui va destinat: Va adreçat a persones afectades pel VIH-sida en situació d’exclusió social.

Objectius

  • Permetre una major autonomia i independència de la persona. Poder gaudir d’un espai propi més personal.
  • Permetre que les persones que gaudeixin dels pisos puguin elaborar un projecte de vida viable i de futur, en condicions d’igualtat -en l’aspecte de l’habitatge-, amb la resta de la societat.

Què fem?

La fragilitat dels llaços familiars, els pocs vincles afectius permanents, la manca molt sovint de feina i/o ocupació, mantenen a les persones en una situació de vulnerabilitat social i podrien tornar a una situació d’exclusió severa. El servei pretén facilitar l’acompanyament necessari per poder mantenir l’autonomia que sigui possible en cada cas i, per tant, la inclusió de les persones en contextos saludables i normalitzadors.

Línies de treball

Habitatge compartit

Habitatge per compte propi

Fases de treball

Anàlisi de la realitat

Cal treballar amb la persona per tal que faci un bon anàlisi de la pròpia realitat personal i de les possibilitats de gaudir d’independència i autonomia personal per a la cura de sí mateix.

Aquesta fase és fonamental perquè pot generar una sèrie de canvis socioeducatius en els participants tan importants o més, que els que puguin propiciar el suport i l’acompanyament.

Acompanyament individual

Una vegada es resideix en un habitatge l’acompanyament individual és imprescindible per tal de continuar responent a les necessitats d’independència i acompanyament expressades en el diagnòstic, així com a la necessitat d’ocupació mitjançant tallers i altres possibles activitats.

Si vols recolzar aquest projecte i d’altres de lluita contra la pobresa, dona ara

Ajuda’ns a ser on més ens necessiten.

VULL DONAR