EMERGENCIA

Càritas amb els refugiats rohingyas a Bangladesh

Més de 850.000 persones viuen en camps de refugiats amb pèssimes condicions de vida.

Donar

El poble rohingya s’ha enfrontat a dècades de discriminació sistemàtica, abusos i violències en l’estat de Rakhine, Myanmar. Aquesta persecució ha obligat la població a fugir cap a Bangla Desh.

En 2017 una crisi humanitària massiva a l’estat de Rakhine de Myanmar, a l’extrem nord-est de la badia de Bengala va fer que centenars de milers de rohingyas terroritzats creuessin la frontera cap a la veïna Bangla Desh. El seixanta per cent d’ells eren menors i tots van parlar de presenciar una violència indescriptible.

El 2020 és el tercer any de permanència de la població refugiada rohingya en el territori de Bangla Desh. Segons dades de l’ACNUR actualitzats a 30 de juny 2020 un total de 860.356 persones resideixen en els 34 camps presents al districte de Cox ‘s Bazaar.

Incidència de la COVID 

A data 13 de juliol 2020 eren 3.050 els casos identificats d’COVID-19 al districte de Cox s Bazaar (de 186.894 a tot Bangla Desh):

  • 2993 a la comunitat d’acollida i
  • 57 en la població refugiada

Al districte s’han produït 47 defuncions:

  • 42 en la comunitat d’acollida i
  • 5 a la població refugiada

Càritas Bangladesh ha estat activa en aquests mesos fent informació i sensibilització, donant suport d’emergència per reparar allotjaments, fent seguiment de casos de forma individual i amb visites domiciliàries i cedint espais per a les quarantenes.

Context de la regió

Geogràficament les zones d’assentament dels desplaçats són zones de pujols prop de la badia de Bengala, molt propenses a ciclons i altres catàstrofes naturals. Les zones muntanyoses són propenses a esllavissades de terra a causa de la inestable estructura de terra, a causa de la desforestació, el que fa a les comunitats molt vulnerables a les pluges monsòniques.

El foc és un altre perill significatiu, ja que les flames es propaguen ràpidament en un ambient sec. A aquesta situació de vulnerabilitat s’afegeix el flagell de ciclons i tempestes.

860.356 persones resideixen en els 34 camps de districte de Cox ‘s Bazaar. Més de la meitat són dones, nenes i adolescents.

Com viu la població

El compliment de les normes humanitàries per part de les organitzacions que presten assistència humanitària a les comunitats desplaçades i d’acollida ha estat limitada.

Les infraestructures dels camps de refugiats són molt precàries:

  • Els sistemes de drenatge són molt escassos.
  • Les carreteres internes i externes són limitades o no hi ha un bon accés a les mateixes.
  • Falten espais per a activitats comunitàries i àrees recreatives per a les persones.
  • Absència de sistema de gestió de residus.

Les comunitat d’acollida, que depenen de treballs diaris relacionats amb els boscos, recursos aqüífers i agricultura, es troben ara en situació de vulnerabilitat, a causa de reducció de les oportunitats d’ocupació i la pressió sobre els recursos naturals.

La sobrepoblació segueix sent un dels majors desafiaments de camp, el que ha resultat en greus repercussions en el benestar físic i psicològic dels refugiats, especialment dels nens / es, les dones i les persones amb discapacitat.

Durant la temporada de pluges es deterioren les carreteres, els camins i les xarxes d’escales, de manera que es dificulta l’accés a serveis bàsics i augmenta la inseguretat, sobretot els abusos físics i sexuals.

Objectiu

Proporcionar serveis de refugi, aigua i sanejament, reducció de desastres, obtenció i millora dels mitjans de vida, educació, suport psicològic i protecció a 61.663 llars de famílies refugiades de Myanmar i de les comunitat d’acollida a Bangladesh.

La nostra acció

Càritas Bangladesh va llançar al febrer de 2020 una crida d’emergència sol·licitant 11 milions d’euros per donar resposta a la terrible situació en els camps de refugiats.

Càritas Espanyola contribueix a això amb un projecte d’acció humanitària recolzat per AECID de 634.006,56 euros.

El projecte s’enfoca a garantir la seguretat alimentària de la població refugiada, així com de la població d’acollida de les zones properes als camps, i també a millorar els allotjaments de la població refugiada resident en els camps.

A més hem donat suport als centres comunitaris per a dones i adolescents, en els quals reben suport psicològic i protecció contra la violència.

Et necessitem per seguir ajudant els refugiats rohingyas