Noticia18/10/2022

Càritas urgeix mesures concretes per garantir la identificació i protecció de les víctimes de tràfic de persones

Una de cada deu dones acompanyades l'any passat presentava indicis de tràfic amb fins d'explotació sexual

El nombre de víctimes de tràfic d’éssers humans és elevat. Segons l’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNODC), el 2018 es van detectar i van denunciar unes 50.000 víctimes de tràfic a nivell mundial. El 50% d’aquests delictes es van cometre amb finalitats d’explotació sexual, mentre que el 38% van tenir com a finalitat el treball forçós. En els casos d’explotació sexual, nou de cada deu víctimes (92%) són dones i nenes.

Avui 18 d’octubre se celebra el Dia Europeu contra el Tràfic de Persones, una jornada que suposa una nova oportunitat per continuar denunciat la situació de vulneració de Drets Humans on es troben les víctimes d’aquest delicte.

L’any passat Càritas va acompanyar 3.312 dones a través de diversos programes en què es proporciona atenció especialitzada en contextos de prostitució, explotació sexual i de tràfic amb finalitats d’explotació sexual. D’aquest total, 1.762 dones van ser contactades mitjançant visites als llocs d’exercici de la prostitució, mentre que 1.550 van rebre atenció en algun dels nostres centres d’atenció especialitzats.

El nombre de dones en què es va detectar una situació d’explotació sexual van ser 529. “La xifra és més baixa que l’any anterior. Creiem que no només hi ha influït el nombre més baix de visites als llocs on les dones exerceixen la prostitució, sinó les dificultats per a la detecció d’indicis d’explotació sexual”, explica Noelia de Pablo, responsable dels programes de dona, prostitució i tracta de Cáritas Española.

D’acord amb les dades recollides per la nostra entitat, 301 dones presentaven indicis de tràfic amb fins d’explotació sexual (9% de les dones acompanyades), de les quals 74 dones (2,2%) van ser formalment identificades per les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. “Les dades ens indiquen un any més la necessitat de posar en marxa un nou mecanisme d’identificació que permeti una millor detecció i identificació, i, per tant, protecció a les víctimes”, subratlla De Pablo

Grans dificultats

La llarga trajectòria de treball de Càritas en aquest àmbit d’exclusió social ens permet ser testimonis de les dificultats que viuen les dones per sortir de la situació on es troben. Entre elles destaquem:

El percentatge alt de dones d’origen estranger. La realitat dels fluxos migratoris demostra com les dones pateixen diferents tipus de violències al país d’origen. “A això se suma la manca d’oportunitats aquí i allà, a més dels enganys i promeses que no es corresponen amb la realitat del que es troben quan arriben al nostre país”, assenyala De Pablo.

Gairebé totes aquestes dones tenen càrregues familiars. En la majoria dels casos, el motiu principal del procés migratori que viuen aquestes dones és la recerca d’oportunitats per a elles i per als fills. En alguns casos els menors que tenen a càrrec són a Espanya i, en altres, se n’han de fer càrrec al país d’origen.

L’estigma propi del context de prostitució. Aquesta realitat condiciona les dones per les possibilitats de rebuig de la família i de la comunitat. “Això comporta un fort impacte psicològic i físic que es fa evident en l’aïllament, inseguretat, pors i fòbies, culpa, dependència emocional, destrucció de la mateixa identitat i processos d’indefensió apresa. En un alt percentatge això es tradueix en trastorn d’estrès posttraumàtic”, indica De Pablo.

Augment de l’exercici de la prostitució a pisos. Com en anys anteriors, el tancament dels clubs ha incrementat el desplaçament de les dones als pisos. “Això provoca que sigui una realitat cada vegada menys accessible a les entitats socials, cosa que dificulta la nostra feina”, apunta De Pablo.

Totes aquestes situacions, sumades a la situació administrativa irregular en què es troben moltes dones, comporta una greu vulneració de drets, com ara l’accés a ajudes, a l’ocupació, a la salut o a l’habitatge, entre d’altres.

A aquestes dificultats cal afegir també l’ús i l’abús de les noves tecnologies. En els darrers anys, les xarxes de tràfic de persones s’han adaptat a les noves dinàmiques i utilitzen les noves tecnologies com a formes de captació, a més de ser més habitual l’explotació sexual a través de la Xarxa (videotrucades, sessions en directe, etc).

Davant d’aquesta realitat és cada vegada més urgent l’aprovació d’una Llei Integral contra la Tracta, com demana des de fa anys la Xarxa Espanyola Contra la Tracta de Persones (RECTP), de la qual Càritas és col·laboradora.

Aquesta Llei, amb dotació pressupostària adequada, hauria d’incorporar qüestions com ara:

1. Abordar totes les formes de tracta per a les diferents formes d’explotació (sexual, laboral, mendicitat forçada, criminalitat forçada, matrimoni forçat, etc.) des d’un enfocament de drets humans i una perspectiva de gènere i infància. A més, ha de comptar amb una assignació de pressupost clara i compromesa.

2. Tenir rang de llei orgànica, consolidant els avenços que s’han produït en aquest àmbit en els darrers anys i proporcionant un marc d’obligacions estable, dotant de coherència l’ordenament jurídic actual.

3. Creació d’un organisme coordinador de caràcter estatal amb una comissió permanent i un equip tècnic multidisciplinari que s’encarregui entre altres qüestions del procés d’identificació de les víctimes. S’hi establirien dos tipus d’identificació: la identificació provisional i la identificació formal.

4. Atenció i protecció de les víctimes des d’una dimensió integral.

Càritas, en línia amb el missatge del Papa Francesc, amb motiu de la passada Jornada Mundial d’Oració i Reflexió contra el Tracta de Persones, recorda que “el tràfic de persones és violència” i anima tota la societat a combatre “totes les formes d’explotació”.

DESCARREGAR NOTÍCIA

DESCARREGAR FOTO