Noticia05/11/2021

COP26: Caritas Internationalis insta als líders mundials a adoptar polítiques climàtiques a favor dels pobres

Apel·la a la responsabilitat dels Estats a actuar amb urgència abans que sigui massa tard.

Amb motiu de l’obertura de la 26a Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, les sessions del qual es prolongaran fins al 12 de novembre a Glasgow (Regne Unit), Caritas Internationalis insta els governs a adoptar polítiques urgents que garanteixin la cura del medi ambient i la justícia social.

Els 162 membres que integren la confederació Caritas Internationalis, alguns dels quals estaran presents a la COP26, treballen a tot el món i estan a l’avantguarda de la resposta a les dramàtiques conseqüències del canvi climàtic que estan causant un greu patiment a moltes comunitats. Per això, i en línia amb l’encíclica Laudato Si’ del Papa Francesc, Caritas Internationalis reitera la seva crida a la justícia climàtica i polítiques que protegeixin els més vulnerables, especialment els migrants.

“Les tempestes devastadores, la salinització de l’aigua i el sòl a causa de l’augment del nivell del mar i les greus inundacions han afectat moltes comunitats”, ha recordat Aloysius John, secretari general de Caritas Internationalis amb motiu de l’inici de les sessions de la COP26. “El canvi climàtic –afirma– ja ha produït impactes irreparables a moltes parts del món, on l’adaptació és el repte principal per a les poblacions locals vulnerables. Tot i que no són responsables de la crisi climàtica, aquestes comunitats es veuen obligades a suportar-ne els efectes en termes de pèrdua d’habitatge, mitjans de vida, entorns de vida i infraestructures”.

Les condicions climàtiques extremes estan empenyent poblacions senceres a migrar o reubicar-se per la força, cosa que resulta en una pèrdua d’identitat cultural i social a les seves comunitats. “Fins avui, però, no s’atorga cap estatut de refugiat o cap altre tipus de protecció internacional a aquestes persones, que estan privades de drets fonamentals, com l’accés a un medi ambient net, saludable i sostenible. Són drets fonamentals que els governs estan obligats a respectar i complir a través de la seva acció climàtica. Com afirma el Sant Pare a Laudato Si’, els països desenvolupats del Nord global no poden ignorar el seu deute ecològic amb el Sud global”, afegeix John.

Caritas Internationalis reitera que és responsabilitat dels Estats actuar amb urgència abans que sigui massa tard. Tot i que la pandèmia de COVID-19 ha portat noves prioritats, això no ha de servir com a excusa per posposar decisions i endarrerir encara més l’acció climàtica. Per contra, ha d’impulsar un compromís col·lectiu per adoptar un nou model de desenvolupament basat en energies netes i renovables, una economia més inclusiva i una justícia social més gran, així com mesures concretes en termes de reducció de la pobresa i cancel·lació del deute. Com va assenyalar el Papa Francesc en el seu missatge recent a la cadena BBC, “moments de dificultat” com la pandèmia de COVID-19 “també ofereixen oportunitats, oportunitats que no hem de desaprofitar”.

El finançament climàtic tendeix a centrar-se excessivament en la infraestructura a gran escala i no té com a objectiu principal les estratègies locals d’adaptació al clima. Hi ha una necessitat urgent que els fons climàtics arribin a les comunitats locals per realitzar l’adaptació de base i brindar-los un control més gran sobre les seves prioritats i necessitats més immediates.

En aquest moment crucial, és de gran importància que els estats part en les negociacions climàtiques de l’ONU reconeguin les seves obligacions morals i legals envers les comunitats més afectades i les generacions futures. Caritas Internationalis llança una crida moral al compromís incondicional i la responsabilitat dels Estats més rics per protegir les poblacions més pobres als països en desenvolupament, que es tornen vulnerables a causa del canvi climàtic, encara que no en són responsables.

La Confederació Caritas Internationalis, per tant, insta aquests Governs a:

– Desenvolupar i promoure polítiques climàtiques favorables als pobres i basades en els drets humans, que els permetin viure amb dignitat, adaptar-se i ser resilients als impactes climàtics adversos.

– Complir les seves promeses de proporcionar el suport financer indispensable als països més pobres, abordant el tema de Pèrdues i Danys com una prioritat, assignant finançament climàtic específic i atorgant protecció especial a les persones i comunitats desplaçades dins i entre països a causa dels efectes adversos del canvi climàtic.

– Comprometre’s i cercar una cooperació genuïna amb les organitzacions de la societat civil, en particular les organitzacions religioses i les esglésies locals que tenen relacions sòlides amb les comunitats locals

Cáritas Española, com a part activa de la confederació internacional, comparteix plenament aquest posicionament davant les jornades de la COP26 que se celebren a Glasgow.

Al mateix temps, i com a organització fundadora, al nostre país, de la Coordinadora d’Organitzacions per al Desenvolupament, se suma a la mobilització posada en marxa amb motiu de la Cimera.

DESCARREGAR NOTÍCIA

DESCARREGAR FOTO