Noticia07/09/2022

El cost familiar per un aprenentatge integral

Tots els infants no poden complementar la formació reglada pel seu desenvolupament personal i acadèmic

Gaudim d’un dret a l’ensenyament gratuït que dona accés als infants a anar a l’escola, però això no garanteix que tot l’alumnat tingui les mateixes oportunitats ni un èxit en el procés d’aprenentatge.

Segons les enquestes realitzades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) al 2020, la majoria de les llars enquestades (un 22,8%) es van gastar entre 1.000 i 2.000€ en despeses educatives en el curs 2019-2020.  Càritas acompanya als infants i a les seves famílies en el procés d’aprenentatge, ja que a vegades les eines necessàries per un procés òptim requereixen una inversió monetària que no tothom es pot permetre.

Acompanyament a famílies monoparentals

Les famílies monoparentals pateixen moltes dificultats alhora de compaginar la seva situació familiar amb la vida laboral. Han d’adaptar la feina a les necessitats de l’infant, o es troben que no donen l’abast de totes les despeses econòmiques i quan tenen nadons a càrrec no poden fer front a una escola bressol malgrat la tarifació social implantada el darrer any per la Generalitat. Les xifres de l’INE indiquen que les famílies amb dues persones a la llar tenen una mitjana de despeses de 2.248€.

A Càritas es realitzen projectes d’acollida i acompanyament a famílies monoparentals amb infants a càrrec seu que no poden portar-los a cap escola bressol, i s’han de fer càrrec d’ells sense ningú que els pugui donar un cop de mà als matins. Es realitzen activitats i tallers pel desenvolupament del nadó, i també pel desenvolupament de la relació patern-filial. A més, es crea una xarxa de suport i acompanyament entre les mateixes participants, ja que acostumen a ser sobretot mares que viuen experiències i contextos similars en el seu dia a dia.


Acompanyament educatiu

El ritme de l’aprenentatge a les escoles no sempre és l’adequat al ritme d’aprenentatge de tots els infants. Per això, l’existència d’acompanyaments educatius fora de classes reglades ajuda a reforçar aquelles matèries més dificultoses per a cada alumne en particular.

A més a més, ajuda als infants a tenir un espai d’estudi i a aprendre a gestionar el seu temps lliure i les seves obligacions. La crisi habitacional que s’està vivint també afecta els alumnes, ja que cada cop les famílies viuen en pisos més petits, o en habitacions de relloguer que no garanteixen un espai d’estudi còmode i calmat que ajudi a la concentració de l’estudiant. Això, sumat a la situació de vulnerabilitat que puguin estar vivint a casa, i a les dificultats que implica l’augment d’aplicació d’eines digitals en l’aprenentatge, sumen un afegit de dificultats a l’infant per l’èxit del seu aprenentatge.

Aquest acompanyament educatiu no acostuma a ser un servei gratuït, sinó que aproximadament tenen un cost de 10€ l’hora, una despesa extraordinària que no tothom es pot permetre afrontar. Segons les dades de l’INE, s’estima una despesa mitjana de 64€ per alumne en classes particulars. A Càritas s’ofereixen espais d’acompanyament educatiu per a totes les edats i cursos per aquells alumnes que no disposin de prou facilitats per gaudir d’un espai adequat i una situació familiar econòmicament estable per poder pagar classes de reforç escolar.

Material escolar

Els llibres, les bates, les llibretes, els bolígrafs, els materials de dibuix, la calculadora, els diccionaris, el servei de menjador, etcètera, encareixen cada any. Segons l’INE, aquest 2022 s’han encarit un 23% de mitjana els productes de paper. Per això a Càritas s’ofereixen ajuts econòmics diversos, entre ells per material escolar.

En total, des de Càritas Diocesana de Terrassa, l’any 2021 es van destinar 5.936€ en ajudes econòmiques directes en cobrir material escolar pels infants.

Activitats extraescolars

El lleure, l’esport, la cultura, les manualitats, o la cuina, entre d’altres, són activitats fora d’horari escolar, però que enriqueixen les capacitats i habilitats de les persones. A més a més, en edats prematures els ajuda a desenvolupar la seva personalitat i els seus interessos.

Malgrat això, les activitats extraescolars encara tenen una percepció de luxe, ja que no tothom es pot permetre invertir-hi diners, o invertir el temps que requereix acompanyar als infants o jugar amb ells a casa.

Segons l’INE, la mitjana de cost d’activitats extraescolars per estudiant és de 79€. Per això, en les trobades amb famílies, o en projectes per infants, com l’acompanyament educatiu, també es potencien espais de lleure i d’activitats diverses.

Tots els infants tenen dret a gaudir d’una experiència d’aprenentatge completa, enriquidora i que els ajudi en el seu desenvolupament integral. No podem permetre que la bretxa digital, econòmica o social marqui una gran diferència d’oportunitats entre l’alumnat. 

La tasca que es realitza a Càritas no seria possible sense tota la coordinació de l’equip tècnic de l’entitat amb el voluntariat i l’equip de monitors contractat pel desenvolupament dels projectes mencionats.