Noticia07/06/2022

Enllaça’t per la Justícia presenta la seva nova etapa sobre “CUIDAdania integral”

Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, la xarxa d'entitats socials de l'Església catòlica presenta un programa de treball compartit per impulsar la cura del planeta, la cura de les persones i la cura personal

Tant el treball realitzat per la xarxa «Enllaça’t per la Justícia», com el que es proposa a partir d’aquesta nova etapa que va tenir com a punt de partida el 2 de juny passat, amb la “CUIDAdania integral”, contribueix a l’objectiu del Decenni 2021 -2030 de les Nacions Unides sobre Restauració dels Ecosistemes, promogut pel Dia Mundial del Medi Ambient, i titulat “Prevenir, aturar i revertir la degradació dels ecosistemes a tot el món”.

Precisament la xarxa «Enllaça’t per la Justícia» integra l’ecologia de les cures en aquesta noció d’ecosistemes. Així, la seva campanya “Si cuides el planeta, combats la pobresa”, fruit de l’encíclica Laudato si‘, va comptar amb dues fases diferenciades: la primera, entre el 2016 i el 2018, centrada en el Decàleg verd i, la segona, entre el 2019 i 2021, promovent el canvi del nostre estil de vida a través dels materials #ConnectaPobresa i les activitats de l’Any Laudato si‘.

S’anuncia una nova etapa amb què des del 2022, la tasca d’«Enllaça’t per la Justícia», amb base a Laudato si, es veurà complementada amb el contingut de l’última encíclica del papa Francesc, Fratelli tutti, i així ajudar a construir una fraternitat implicada en la cura de la casa comuna i restablir les connexions que faciliten la vida.

L’AUTOCURA

La xarxa assenyala la importància de la cura personal de manera integral per humanitzar la mateixa vida quotidiana. Això suposa tenir cura del cos, la ment i l’esperit. A la pràctica es considera que cuidar-se està relacionat amb mantenir una bona salut, alimentació i fer exercici físic, però n’hi ha més. Tenir cura de la ment és una necessitat en un moment en què les estadístiques mostren el nombre més gran de suïcidis a Espanya i l’increment de persones amb depressió. Tenir cura de l’esperit és tenir cura del que ens motiva, anima i impulsa.

LA CURA MÚTUA

La vulnerabilitat existencial humana, de la naturalesa i les consegüents interdependències tenen implicacions polítiques decisives. Les entitats participen, així, en el moviment social involucrat a pensar les infraestructures, tecnologies i aspectes de la vida quotidiana com a assumptes de cura, és a dir, avançar cap a una societat de la cura.

Igual que els Estats necessiten cooperar per treballar pel bé comú de les seves poblacions, les persones necessitem les unes de les altres i d’un entorn mediambiental que afavoreix la cura. Així mateix, es fa imprescindible que ens comprenguem com a éssers humans precisament des de la necessitat de ser cuidats.

LA CURA DEL PLANETA

Els advertiments de la natura en forma de canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, dificultat de l’accés a l’aigua potable, catàstrofes naturals o generació de contaminació i residus, s’han convertit en una emergència planetària i impel·leix les entitats que formem Enllaça’t per la Justícia a l’acció conjunta global per transformar en compte el mal que infligim al planeta.

Càritas, CedisConfer, Justícia i Pau, Mans Unides i Xarxes continuen advertint de la necessitat de caminar cap a un sistema de proveïment que superi la fractura ecològica i social, construint una economia de la cura i basada en la justícia social i el bé comú. També assenyalen la necessitat de decidir la destinació més adequada de l’excedent de béns i serveis, que s’acumula actualment i no es fa servir d’acord amb les necessitats de les persones, sinó més aviat amb finalitats especulatives. Per això, insisteixen a recuperar el control d’aquests excedents, democratitzant la decisió de la inversió social i dirigint-la especialment a la inclusió i la promoció de les persones més desafavorides.

ENLLAÇA’T PER LA CURA

Els problemes complexos necessiten solucions abordades de manera comunitària. Per això, «Enllaça’t per la Justícia» convida a enllaçar-se, a vincular-se a aquesta tasca des de la realitat de cada persona i organització. La xarxa proposarà espais formatius sobre les encícliques, la cura, la cultura de la trobada i el mateix treball en xarxa. Continua el seu compromís a l’educació formal, amb la participació en el Pacte Educatiu Global.

Alhora, continuarà incidint en l’actuació responsable de les empreses davant de la vulneració dels drets humans i ambientals treballant juntament amb altres organitzacions perquè es promulgui legislació basada en la Diligència Deguda en aquesta matèria, a Espanya i a Europa.

Per finalitzar, es renova i impulsa una activitat, present a totes les etapes i a la qual s’enllacen molts territoris, que és la celebració anual de les vigílies de pregària. “La vida subsisteix on hi ha vincle, comunió, fraternitat” és el lema d’aquest any i l’acció que “Enllaça’t per la Justícia” duu a terme majoritàriament durant el període pasqual.

#CUIDAdaniaIntegral
#UnaSolaTerra

DESCARREGAr NOTÍCIA