Noticia23/01/2024

La Fundació FOESSA convoca el VII Concurs de Recerca Realitzada i Assaig

Podrà concórrer qualsevol obra inèdita, no presentada simultàniament a un altre concurs ni editada en cap modalitat.

La Fundació FOESSA (Foment d’Estudis Socials i Sociologia Aplicada), entitat privada i sense ànim de lucre fundada per Cáritas Española, ha convocat el VII Concurs de Recerca Realitzada i Assaig, al qual podrà optar qualsevol obra que no hagi estat presentada simultàniament a cap altre concurs ni editada en cap modalitat.

Segons les Bases del Concurs, “podrà presentar-se qualsevol tipus d’assaig o de recerca pròpia ja realitzada a l’àmbit de les Ciències Socials, podent ser tant de caràcter qualitatiu com quantitatiu, basada en dades primàries, secundàries o ambdós”.

Així mateix, les investigacions i assaigs hauran d’estar “relacionats amb les temàtiques incloses als quatre eixos fonamentals que sintetitzen les línies de recerca de la Fundació FOESSA: Estructura social i desigualtat; Agents i actors socials; Dimensió internacional del desenvolupament i processos globals; i Metàfores que generen model social”.

Podran optar al Premi totes les persones majors que ho desitgin, sigui quina sigui la seva nacionalitat o procedència, que siguin autors i titulars de tots els drets d’autor inherents al projecte que presenten. Les obres han d’estar escrites en castellà i no correspondre a autors morts abans de l’anunci d’aquesta convocatòria. Podran ser individuals o col·lectives.

El termini d’admissió d’originals acaba el dia 15 de març de 2024, a les 23.59 hores. La presentació al premi implica per als autors l’acceptació íntegra i incondicional de les bases de la convocatòria, així com el consentiment a la divulgació de l’obra presentada en cas que sigui premiada.

El Jurat estarà compost per experts independents i multidisciplinaris reconeguts en l’àmbit de les ciències socials i el seu veredicte, que es farà públic a través de la pàgina web de l’organització (www.foessa.es), serà comunicat personalment a la persona o persones autores del treball guanyador durant el mes d’abril del 2024. El premi podrà ser declarat desert i la decisió del jurat serà inapel·lable.

El Premi consistirà en la publicació de l’obra guardonada a la Col·lecció d’Estudis de la Fundació FOESSA. Cáritas Española serà la responsable de l’edició.

La Fundació FOESSA és una entitat privada sense ànim de lucre, d’àmbit estatal, fundada per Cáritas Española el 1965. Entre els seus propòsits principals estan servir els interessos generals de la societat a través de la investigació aplicada i la difusió de temes socials, la promoció i realització d’estudis i investigacions relatius a la realitat social, cultural i econòmica d’Espanya i daltres països.

DESCARREGAR NOTÍCIA

DESCARREGAR BASES

 

Ajuda’ns a ajudar

 

 

DONAR