Noticia29/02/2024

Persisteix la desigualtat de gènere a la feina i a les cures

ITD denuncia que les dones pateixen més desocupació, temporalitat i jornada parcial i reclama polítiques que fomentin la igualtat

Reduir la bretxa de gènere continua sent un dels grans reptes de la nostra societat. Segons les dades de l’Observatori d’Igualtat i Ocupació, la taxa d’atur és un 3,06% superior en el cas, mentre que el nombre de treballadores afiliades a la Seguretat Social és un 5,39% menor respecte dels homes . “Les dones estan més copejades per la desocupació, la bretxa salarial, la temporalitat, la parcialitat, i la seva participació en la presa de decisions de les empreses continua sent inferior”, denuncia Església pel Treball Decent (ITD), amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona el proper 8 de març.

En el manifest, les organitzacions que formen part d’aquesta iniciativa subratllen que “el 8 de març és un recordatori constant de la lluita incansable de les dones per la igualtat, la justícia i el reconeixement en tots els àmbits”. Entre els molts aspectes pendents per poder garantir aquesta igualtat real i efectiva entre homes i dones, ITD destaca el de les cures.

“Aquest paper tradicionalment ha recaigut en les dones i segueix sense valorar-se ni reconèixer-s’hi. Creiem que és imperatiu que reflexionem sobre la necessitat de reconèixer i redistribuir equitativament la càrrega de les cures”, assenyala ITD, alhora que reclama “polítiques que recolzin la conciliació laboral i mesures que fomentin la igualtat a la llar i al treball”.

Segons recorda el manifest, la igualtat d’accés i oportunitats en l’àmbit laboral no només beneficia les dones, sinó que també contribueix al benestar general de la societat. “Els estudis demostren que la diversitat a les empreses i organitzacions és ètica ia més econòmicament rendible, ja que tendeixen a ser més innovadores i resilients. Invertir en la igualtat és un acte de justícia social i estratègia intel·ligent per promoure el bé comú”, assenyala.

A nivell salarial, la bretxa gènere continua sent un “clar exponent de desigualtat”, en situar-se al 18,7%. A nivell educatiu, el repte tampoc no és menor. Segons recorda la iniciativa eclesial al seu manifest, les dones “solen estar vinculades a estudis acadèmics o formació relacionada amb les cures, com són la infermeria, el suport domèstic, la neteja, l’educació”. A més, “les dones que es troben en àmbits logicomatemàtics com són enginyeries, etc., moltes vegades han de demostrar que són persones vàlides i que mereixen ser-hi”, apunta.

Per tot això, les organitzacions que formen part d’ITD reclamen que es fomentin les capacitats de cada persona, l’accés igualitari a una educació de qualitat, des de l’educació primària fins a la formació professional i universitària, sense importar el gènere, com a pas crític per trencar els cicles de pobresa i desigualtat”.

“Per aconseguir avenços significatius, és essencial que els governs, les empreses i la societat col·laborin en la implementació de polítiques i pràctiques que promoguin la igualtat. Només aleshores podrem assolir un futur on cada dona, sense importar-ne l’origen o les circumstàncies, tingui l’oportunitat de desenvolupar-se plenament i contribuir al bé comú”, apunta.

La iniciativa Església pel treball Decent (ITD) va començar el seu camí el 2014 i està format per organitzacions d’inspiració catòlica i congregacions religioses, entre les quals hi ha Càritas, la Conferència Espanyola de Religiosos (CONFER), la Germandat Obrera d’Acció Catòlica ( HOAC), Justícia i Pau, la Joventut Estudiant Catòlica (JEC) i la Joventut Obrera Cristiana (JOC). El seu objectiu és sensibilitzar, visibilitzar i denunciar una qüestió essencial per a la vida de milions de persones: la feina humana i reivindicar la feina decent «cap a l’interior d’aquestes organitzacions, cap a l’Església en general i cap a la societat».

DESCARREGAR NOTÍCIA

DESCARREGAR MANIFEST

DESCARREGAR FOTO

 

Ajuda’ns a ajudar

 

 

DONAR