Acció Social13/12/2021

El Santuari del Remei, un projecte d’habitatge social i assequible per a persones i/o famílies en situació de vulneabilitat

Càritas Caldes inaugura un projecte d’habitatge social i assequible de forma temporal per a persones i/o famílies en situació de vulnerabilitat i de risc d’exclusió social en el Santuari del Remei amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Càritas Caldes inaugura un projecte d’habitatge social i assequible per a persones i/o famílies en situació de vulnerabilitat i de risc d’exclusió social en el Santuari del Remei amb la col·laboració de l’Ajuntament.

El departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Caldes treballa conjuntament amb Càritas Caldes, sota l’empara de Càritas Diocesana de Terrassa, per dur a terme un projecte d’habitatge social i assequible a la rectoria del Remei, el Santuari del Remei. La iniciativa promoguda per Càritas ha estat presentada avui en roda de premsa amb la presència del rector de la Parròquia de Caldes, Mn. Xavier Blanco, el sots-director de Càritas Diocesana de Terrassa, Francesc Flotats, l’alcalde de Caldes, Isidre Pineda, el regidor d’Habitatge, Jordi Martín, i el regidor de Serveis Socials, Pep Busquets.

El projecte té com a objectiu allotjar a aquelles famílies en situació de vulerabilitat fins que hagin assolit l’autonomia per sortir-ne en condicions, afavorint els processos de desenvolupament personals i/o familiars, generant les eines necessàries per fomentar l’autonomia i la inclusió social, així com l’exercici dels drets fonamentals. El desenvolupament del projecte parteix, doncs, d’un acompanyament per posar a la persona en el centre de la intervenció, fent-la partícip del seu procés.

Els pisos s’entenen com a espais, ja sigui per a una sola família o bé per a una unitat de convivència. Aquest plantejament permet donar resposta a un número més elevat de famílies, garantint uns espais adequats i afavorint la xarxa de suport entre nuclis familiars del mateix pis.

Conjuntament amb la família s’elabora un pla de treball ajustat a la realitat i necessitats del moment. Els aspectes que es valoren són: l’àmbit de les necessitats bàsiques; l’àmbit relacional de la família i l’estat anímic de tots els membres; l’àmbit econòmic i laboral dels membres adults i l’àmbit dels menors a càrrec per assegurar una bona criança i seguretat.

Les estades al pis estan pensades per períodes de màxim dos anys, sempre atenent a les particularitats de cada cas. Quan el pla de treball s’ha assolit, es continua treballant la sortida del pis acompanyant a la família a cercar alternatives de lloguer o habitacional dignes i viables.

El desenvolupament del projecte es du a terme per un equip de voluntaris de Càritas Caldes que acompanyen el procés de les famílies, juntament amb un tècnic de Càritas Diocesana de Terrassa que acompanya les persones per tal de millorar la seva situació, i el suport dels tècnics de Serveis Socials i Habitatge de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

A banda de la col·laboració de personal tècnic, per donar suport a la implementació i desenvolupament d’aquest projecte, l’Ajuntament ha signat un conveni específic amb Càritas Caldes amb una dotació pressupostària de 4.000€/any pel període 2021-2022.

DESCARREGAR NOTÍCIA

DESCARREGAR FOTO