Campaña

AjudaxDos

Descobreix com tots tenim l'oportunitat de ser solidaris a la nostra declaració de la renda!

Marcant les dues caselles d’assignació solidària escolliràs que l’1,4% dels teus impostos siguin per ajudar a qui més ho necessita.

A la teva propera declaració de renda… AjudaXdos.

Set preguntes bàsiques sobre l’assignació tributària a través de l’1,4% de l’IRPF

De debò puc marcar les dues caselles a la vegada?

Sí. Es poden marcar les dues caselles conjuntament.

I és cert que marcant les dues caselles es duplica l'ajuda?

Sí, cada casella marcada genera el 0,7%. Si marques les dues caselles es destina el 1,4%.

I a mi em costa res?

No, no et costa res. Tu decideixes el destí de l’1,4% dels teus impostos.

I si no marco alguna casella?

Hisenda destinarà l’import corresponent a altres partides dels pressupostos generals de l’Estat.

Per què és bo marcar la casella Església Catòlica?

Perquè així pots destinar un percentatge dels teus impostos a col·laborar amb les necessitats de l’Església.

Per què he de marcar també la casella Fins Socials?

Perquè d’aquesta manera, un percentatge dels teus impostos es destina a projectes socials d’atenció a persones en situació de vulnerabilitat o d’exclusió social. 

Percep Càritas recursos de les caselles d'Església Catòlica i de Fins Socials?

Sí. Càritas és part essencial de l’Església Catòlica i, a més, com a organització social rep fons de la casella de Fins Socials.

Ajuda’ns a aconseguir que cada vegada més persones marquin les dues caselles, difon aquesta campanya amb els nostres materials descarregables.