EMERGENCIA

Càritas amb Ucraïna

Fem costat a la població víctima dels atacs i l'emergència humanitària.

Donar

Emergència a Ucraïna

Des de l’inici de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, les conseqüències per a la població han estat devastadores. L’operació militar ha desencadenat una crisi humanitària de gran impacte a la població civil.

 • 18 milions de persones viuen en situació d’assistència humanitària urgent.
 • 7 milions de persones forçades a desplaçar-se internament.
 • 7,2 milions de persones refugiades d’Ucraïna a països limítrofs europeus.
 • Al voltant de 5 milions de persones han tornat a Ucraïna, encara que no als llocs d’origen.
 • 4, 5 milions de persones ateses per Càritas a Ucraïna i països limítrofs.
 • 5,7 milions de nens i nenes han vist afectat el seu desenvolupament educatiu a causa del tancament de les escoles.
 • 240 ciutats afectades i 153 nuclis d’habitatges en situació humanitària crítica.
 • 400 institucions educatives bombardejades o destruïdes.
 • 953 institucions sanitàries destrossades.
Cáritas Española treballa a Ucraïna des del 2010, i des del 2014 a la regió del Donbass. En aquests moments donem suport al treball humanitari de Càritas Ucraïna i les Càritas de països europeus fronterers. Ja hem destinat un total de 4.3 milions d’euros.

L’emergència en xifres

 

7,7milions de persones

Han sortit d’Ucraïna a països europeus fronteres.

 

6,2milions de persones

Desplaçades forçoses dins d’Ucraïna.

 

18milions de persones

Necessiten ajuda humanitària al país.

 

3,9milions de persones

Ateses per Càritas.

 

4,3milions d’ajudes

Destinats per Cáritas Española per fer front a la Crisi.

Ucraïna

Des que va començar el conflicte Càritas ha atès 3,9 milions de persones.

Hem donat 5.500.000 ajuts a 3.900.000 persones, de les quals: 54% seguretat alimentària; 19% kits d’higiene; 9% allotjament; 8% aigua i sanejament; 6% serveis de protecció.

A més de l’allotjament s’ofereixen 4.000 àpats al dia per tot el país. Càritas reforça aquesta atenció amb ajut psicològic, imprescindible perquè les persones puguin arribar a un lloc segur on descansar i pensar sobre les seves futures decisions.

S’espera un augment dels desplaçaments interns a les ciutats on la calefacció no funciona. Càritas Ucraïna treballa per preparar les comunitats de cara a l’hivern.

 

Els objectius del treball de Cáritas Española són:

 • Augmentar el nombre d’allotjaments i equipar-los de cara a l’hivern.
 • Proveir de materials combustibles o ajuda monetària per a compra de materials que escalfin les llars individuals.
 • Distribuir ajuda monetària per al lloguer i compra de béns bàsics.
 • Distribuir ajuda monetària per a la restauració d’habitatges danyats per trets.
 • Provisió de panells solars i generadors, escalfadors d’aigua per als centres mèdics i socials, cases de maternitat en ciutats i pobles amb infraestructura pública danyada.

Les línies d’acció prioritàries per a Càritas Ucraïna són:

 • Equips mòbils per accedir a les zones alliberades o a prop de la línia de combat i atendre les persones que no es poden desplaçar i hi continuen vivint.
 • Escolarització, ocupació i salut per a les persones que s’han desplaçat a l’oest del país, i hi romandran.
 • Suport a les persones que van fugir, i ara tornen perquè les ciutats d’origen han estat alliberades (Bucha, Irpin…).
 • Atenció a mares solteres, grans, orfes en règim semifamiliar.

Gràcies a la solidaritat i confiança de la societat espanyola en la xarxa Càritas donem suport a aquestes accions amb 3.100.000 euros.

Polònia

Des de l’inici del conflicte Caritas Polònia ha atès de manera directa i integral més 80.000 persones.

Actualment, hi ha unes 10.000 persones ateses en centres de dia de Càritas, i s’està donant suport a 37.000 persones més allotjades a cases de particulars.

 

Les línies d’acció són:

 • Acompanyament integral a menors no acompanyats i els cuidadors.
 • Atenció a 30 centres de dia, posant el focus en seguiment individual dels casos. Als centres continuarà el registre i derivació als serveis socials. Tot el personal rebrà formació sobre mecanismes de protecció i salvaguarda, així com del programa de queixes i retroalimentació.
 • Gestió i manteniment del magatzem que organitza enviaments de material a Ucraïna.
 • Servei de distribució de menjars.

En total, des que va començar el conflicte, s’han beneficiat més de 600.000 persones (refugiats i locals vulnerables). Així mateix, des que va començar el conflicte, s’han repartit 13.000 kits de menjar no perible.

Donem suport a aquestes accions amb 250.000 euros.

Romania

Càritas Romania desenvolupa una estratègia d’intervenció per satisfer les necessitats bàsiques de les persones refugiades i contribuir a la integració social.

A més, col·labora amb l’enviament de material a Ucraïna per satisfer les necessitats humanitàries dels desplaçats interns.

Càritas Romania planifica atendre almenys 12.000 persones en els propers mesos.

Les línies d’acció són:

 • Allotjaments segurs i dignes de curta i mitja estada.
 • Atenció a necessitats bàsiques de menjar i estris domèstics.
 • Accés de persones refugiades d’Ucraïna als serveis socials bàsics. Classes de suport per a les persones refugiades d’Ucraïna per garantir l’aprofitament escolar i la integració social.
 • Cobrir les necessitats humanitàries bàsiques de totes les persones refugiades d’Ucraïna.

Gràcies al suport i la solidaritat de la societat, Cáritas Española dona suport amb 300.000 euros aquestes accions.

Moldavia

El 8 de novembre, ACNUR calcula que gairebé 685.000 ucraïnesos han travessat la frontera a Moldàvia.

Després de tants mesos de conflicte, cal abordar l’emergència des d’una perspectiva integral. És imprescindible cobrir les necessitats humanitàries de les persones refugiades, però també de les comunitats d’acollida que també estan en situació de vulnerabilitat.

S’ha posat en marxa un equip mòbil amb treballadors socials que atenen les persones que viuen a llocs remots i per als quals l’accés a serveis bàsics i informació és més difícil.

Les línies de treball prioritzades per Càritas Moldàvia són:

 • Garantir el transport segur des de la frontera als centres d’acolliment.
 • Brindar centres d’allotjament segurs per a descansar.
 • Assegurar l’accés a menjar, serveis d’higiene i lavabos bàsics.
 • Secundar psicosocialmente a famílies que han fugit del conflicte.

Gràcies al suport i solidaritat de la nostra societat, Càritas Espanyola pot donar suport a aquesta intervenció amb 300.000 euros.

 

República Txeca

Segons dades d’ACNUR, 466.872 persones han sol·licitat la protecció temporal al país, de les quals el 88% són dones i nens.

La República Txeca no s’ha enfrontat mai a una onada migratòria similar. La capacitat d’acollida és al límit: fins ara s’ha registrat l’arribada de 70.000 menors i es preveu que n’arribin 20.000 més.

 

Les accions que es duen a terme són:

 • Suport als tràmits de registre proporcionant traductors i atenció psicològica.
 • Accés a internet perquè puguin comunicar-se amb els seus familiars a Ucraïna.
 • Distribució d’ajuda de primera necessitat. 146.000 persones han rebut menjar.
 • 80.140 de kits d’estris bàsics repartits per a les persones en trànsit (mantes i estris domèstics).
 • 135.000 persones han rebut serveis d’interpretació
 • 14.260 persones han rebut ajuda monetària i llibres de text.

 

 

Gràcies al suport i la solidaritat de la societat, Cáritas Española recolza amb 150.000 euros aquestes accions.

 

Eslovàquia

Segons ACNUR, des que va començar el conflicte, 936.000 persones han travessat la frontera a Eslovàquia, de les quals 100.000 han sol·licitat la protecció temporal al país, gairebé la meitat són menors.

Ara la integració social de les persones refugiades que romanen al país és una de les prioritats de treball més grans de Càritas.

Les necessitats de les persones refugiades van més enllà de l’assistència a curt termini. A més del suport diari amb menjar, kits d’higiene i allotjament, cal un treball d’integració social més complex, amb activitats a llarg termini: acompanyament per accedir als serveis socials bàsics, suport psicològic, suport en la recerca de feina (cursos de llengua local, escoles bressol per a nens que encara no entren a l’educació obligatòria, formació de reciclatge…), activitats per integrar persones de les comunitats d’acollida i persones refugiades (excursions, tallers…).

Els principals objectius són:

 • Atendre unes 21.000 persones en els pròxims 12 mesos.
 • Parar esment a les persones refugiades a través de centres d’acolliment proporcionant-los informació sobre els serveis socials disponibles al país.
 • Lliurar ajuda monetària o en espècie a les persones refugiades per a cobrir les seves necessitats bàsiques.

Gràcies al suport i solidaritat de la societat, Cáritas Española secunda amb 150.000 euros aquestes accions.

Necessitem la teva ajuda urgentment, dona ara

Kit d'aliments i accés a aigua potable

Kit de medicaments i material d'higiene i salut

Material de refugi i combustible per a escalfar

També pots realitzar el teu donatiu

a través de BIZUM al codi 33432

Fiare. Banca Ética ES05 1550 0001 2800 0193 5626