Noticia08/06/2023

Càritas Diocesana de Terrassa ha acompanyat el 2022 a 28.835 persones arreu del Vallès Oriental i Occidental

El 45% de les persones ateses viuen en habitatges insegurs o inadequats. Les famílies ateses manifesten la dificultat de trobar un pis de lloguer al mercat privat per la falta d’oferta i els preus elevats i els requisits d’accés són cada vegada més inassolibles.

  • El 40% de les persones ateses per Càritas són infants i joves menors de 25 anys, posant de manifest la preocupació per l’impacte de la pobresa i l’exclusió en les generacions més joves.
  • El 45% de les persones ateses viuen en habitatges insegurs o inadequats. Les famílies ateses manifesten la dificultat de trobar un pis de lloguer al mercat privat per la falta d’oferta i els preus elevats i els requisits d’accés són cada vegada més inassolibles.

Llorenç Sagalés, delegat diocesà de Pastoral Social de la Diòcesi de Terrassa i Consiliari de Càritas, ha iniciat la presentació de la memòria 2022 de Càritas Diocesana de Terrassa aquest dijous 8 de juny amb una pregària d’agraïment al compromís de l’entitat que fa possible l’acció social de l’Església al Vallès Oriental i Occidental.

Càritas Diocesana de Terrassa ha acompanyat el 2022 a 28.835 persones, que formen part d’11.337 llars arreu del Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Marina Pous, coordinadora de l’àrea institucional, ha presentat les dades i dimensions més significatives per tal de visibilitzar la realitat de les persones més vulnerables amb les que compartim vida i comunitat des del compromís, la identitat, el caliu i la gratuïtat. Pous ha destacat el continu augment de dones ateses, que ja arriba a un 57,5%, mostrant com la pobresa cada vegada té més rostre de dona.

El dret a un habitatge digne continua sent una de les qüestions que més afecta a les persones que són ateses per Càritas. I és que un 45% viuen en habitatges insegurs o inadequats. Les famílies ateses manifesten la dificultat de trobar un pis de lloguer al mercat privat per la falta d’oferta i els preus elevats, com també pels requisits d’accés que cada vegada són més inassolibles. Dins dels tipus de convivències a la llar, destaca el 27% de famílies unipersonals, que suposa gairebé un 15% més de persones ateses que viuen soles en comparació al 2019, un augment que s’ha anat incrementant aquests últims anys des de l’esclat de la pandèmia i que gairebé no ha patit recuperació. Tot i això, el percentatge d’atenció més gran de l’acció continua sent famílies amb fills a càrrec.

Un 25% de persones ateses per Càritas està en actiu laboralment. Sovint es troben en feines precàries, parcials o temporals i un 14% de les mateixes es troba treballant en economia submergida. L’afirmació que el treball és la via prioritària i capaç per si sola d’alleujar la situació de moltes famílies, topa amb la realitat de les condicions que ofereix actualment el mercat laboral, l’evolució dels sous i com aquests es tradueixen en la capacitat de generar unes condicions de vida realment dignes. Tenir treball ja no és per si sol un mecanisme d’inclusió, doncs no és un mecanisme al qual totes les persones hi poden tenir accés, i quan s’aconsegueix un lloc de treball la qualitat d’aquest és incompatible amb la qualitat de vida actual.

Mercè Moras, coordinadora de l’àrea social, ha presentat una mirada global de l’acció realitzada a tots els programes de Càritas. Moras ha destacat la labor desenvolupada per tots els agents posant especial èmfasi en l’acollida i l’acompanyament a les persones dels pobles i ciutats del Vallès Oriental i Occidental a través de les Càritas Parroquials i Arxiprestals. El programa d’acollida i acompanyament és l’eix central de la missió de la Institució, i la porta d’entrada de les persones que atén, promovent el seu empoderament perquè defensin els seus drets.

Dins del programa d’infància i família, Càritas alerta de l’impacte de la pobresa i l’exclusió en les generacions més joves, amb un 40% de persones ateses menors de 25 anys.

A través del testimoni de la Diana, participant de l’itinerari sociolaboral de Càritas a Granollers, s’ha presentat la mirada consolidada del programa de formació i inserció laboral on s’ofereix un itinerari personalitzat i un acompanyament integral en la millora de les competències personals, formatives i ocupacionals.

Des del programa sense llar i habitatge enguany s’ha volgut posar en valor les llars adreçades a dones davant l’increment de la feminització del sensellarisme tal com Cáritas Española apunta a l’estudi núm. 24 “Un trabajo, una habitación y un gato”.

Finalment, en el programa de necessitats bàsiques Moras ha expressat el repte de reflexió del programa a través de la campanya Jo Com Tu i la implementació de la targeta moneder per continuar millorant les condicions de vida de les persones des d’una mirada de drets, sostenibilitat i salut.

A continuació Rosa Tatché, coordinadora de l’àrea d’administració, ha destacat que Càritas ha gestionat 3.067.912€ gràcies a la confiança de socis, donants i empreses que han fet les seves aportacions, i també a les institucions públiques i privades que han col·laborat amb l’entitat. De tots els recursos obtinguts, ha esmentat que el 85% s’han destinat directament a l’acció social del territori, fent especial incidència al 32% dels recursos que han estat destinats a la cobertura de les necessitats bàsiques, i a l’augment fins al 9% dels recursos adreçats al programa de sense llar i habitatge.

Mònica Martínez, directora general de Càritas Diocesana de Terrassa, ha destacat la força de les 1.596 persones voluntàries que realitzen una gran labor de forma desinteressada i responsable. Finalment, ha conclòs l’acte agraint als 1.659 agents de l’entitat el seu ferm compromís i dedicació amb la missió, visió i valors de Càritas, animant-los a continuar sent oportunitat i esperança quan algú que ho necessita s’apropa a la institució.

DESCARREGAR NOTÍCIA

DESCARREGAR FOTO

MEMÒRIA 2022

CORPUS 2023