Noticia10/01/2024

Càritas Diocesana de Terrassa rep el suport de la Fundació “la Caixa” per acompanyar persones en situació de sense llar a Sabadell

La Fundació “la Caixa” col·labora amb Càritas Diocesana de Terrassa a través de CaixaBank. El suport de l’entitat financera anirà destinat al projecte d’esmorzars i dutxes adreçat a persones en situació de sense llar que Càritas té a la seu del carrer Duran i Sors de Sabadell.

El projecte està dirigit a persones en situació de carrer o infrahabitatge, pobresa i exclusió social severa que es troben en situació de sense llar a Sabadell. Són persones que no disposen dels mínims imprescindibles per cobrir les seves pròpies necessitats bàsiques i que, en aquest espai, troben un lloc on sentir-se segurs faci fred o calor, aixoplugar-se i compartir una estona amb algú, tot fent un mos i vetllant per la higiene personal.

Amb l’objectiu d’acollir i acompanyar les persones de forma digna, durant l’últim trimestre del 2023 Càritas Diocesana de Terrassa ha realitzat obres de millora dels espais destinats al projecte per tal de sanejar les instal·lacions i modernitzar els equipaments que donen servei als participants.

Els tècnics del projecte treballen conjuntament i en coordinació amb la resta d’entitats del municipi ja que el projecte està integrat dins la xarxa d’entitats d’atenció a persones en situació de sense llar de Sabadell. En aquesta línia, les entitats fan coordinacions periòdiques de les situacions personals dels participants per tal de vetllar entre tots pel seu benestar i procurar trobar formes per millorar la seva situació.

Amb la col·laboració de les persones voluntàries, socis, donants, i les aportacions d’entitats com Caixabank, es garanteix l’atenció diària que Càritas fa a les persones que acompanya i que, juntament amb el treball tècnic de coordinació amb els serveis socials del municipi i altres entitats, fan possible que puguin sortir de la situació d’exclusió social en la que es troben.

DESCARREGAR NOTÍCIA

DESCARREGAR FOTO

 

Ajuda’ns a ajudar

 

 

DONAR