Campaña

Tenim cura del treball per cuidar a les persones – Iglesia por el Trabajo Decente

ITD defensa treballar menys per pal·liar la precarietat i millorar la salut de les persones treballadores

A la nostra societat no és fàcil la conciliació de la vida personal i laboral, harmonitzar les necessitats personals i familiars amb la feina. Alguns llocs de treball comporten exigències de temps i dedicació que donen lloc a conflictes personals, familiars i socials. El temps que invertim a la feina suposa entre el 40-50% del nostre dia, només tenint en compte una jornada laboral de 8 hores diàries més el desplaçament que cal fer per arribar a la feina. Moltes vegades, aquest percentatge es pot veure incrementat perquè no es compleix amb la desconnexió digital, que fa que s’interrompi el nostre descans, provocant estrès i preocupacions.

Salut laboral

La manca d’una bona cura del treball té com a conseqüència l’estrès, l’ansietat i la depressió, problemes cada cop més comuns que afecten gran part de la població. La salut laboral no només implica evitar els accidents o les malalties que puguin afectar l’ésser humà a l’àmbit del treball, sinó també garantir el benestar de les persones en desenvolupar la seva professió. Per tant, comprèn l’estabilitat psicològica i emocional de les persones treballadores.

La dimensió de les cures

Volem recordar les paraules del papa Francesc, en el missatge a la Cimera Mundial del Treball de l’OIT (2021) “si la feina és una relació, aleshores ha d’incorporar la dimensió de la cura, perquè cap relació no pot sobreviure sense cura. Aquí no ens referim només a la feina de cures: la pandèmia ens recorda la seva importància fonamental, que potser hem desatès. La cura va més enllà, ha de ser una dimensió de tota feina. Un treball que no té cura, que destrueix la creació, que posa en perill la supervivència de les generacions futures, no és respectuós amb la dignitat dels treballadors i no es pot considerar decent. Per contra, una feina que té cura, contribueix a la restauració de la plena dignitat humana, contribuirà a assegurar un futur sostenible a les generacions futures. I en aquesta dimensió de la cura entren, en primer lloc, els treballadors”.

Des de la iniciativa Església pel Treball Decent (ITD) reclamem un compromís més gran a afavorir la cura de les persones treballadores, promovent polítiques que permetin una conciliació real. En aquest sentit, apostem decididament perquè el diàleg social avanci en la reducció del temps de treball. Reclamem també que la salut laboral sigui un dret fonamental per a totes les persones i sigui prioritari en qualsevol entorn. Hi ha un gran nombre de treballadors i treballadores que pateixen condicions laborals precàries que posen en perill el benestar físic i mental. És hora d’alçar la veu i reivindicar que la salut de les persones no es vegi compromesa en nom del benefici econòmic.

Situacions del món del treball

Dades sobre ocupació (EPA 4T2023 i Avenços d’accidents de Treball 2023, segons el Ministeri de Treball i Economia Social):

  • L’11,76% de la població activa no té feina, unes 2.830.000 persones.
  • La població activa femenina suporta una taxa de desocupació tres dècimes més altes que la masculina, 13,36% per 10,30%.
  • Les llars amb tots els seus membres a l’atur se situen a 932.000
  • La taxa de temporalitat és del 16,5%.
  • El pes de l’ocupació parcial se situa al 13,5% de la població ocupada.
  • 721 persones treballadores van morir a la feina el 2023, mentre que 4.706 persones van patir sinistres de caràcter greu i 659.480 lleus.

 

Ajuda’ns a ajudar